Pedagógusaink

A La Mancha lovagjai

Egy kedves barátunk, aki a tardi kiköltözésünkkor készített az iskoláról bemutatkozó kisfilmet, ő hasonlított ebben bennünket Don Quijote-hez; vagyis olyan mai harcosoknak tekint, akik egy szebb, nemesebb után vágyakozva, képesek arról is elfeledkezni, hogy talán a lehetetlent akarják. (Ha érdekel a film, akkor ide kattinthatsz, ha Coldplay rajongó vagy, akkor külön is örülni fogsz neki.) Egy olyan kis iskolában ahová nem angyalok járnak a tanárok sem lehetnek tökéletesek. De mégis olyan  emberek, akik bár hibázhatnak, de tudnak bocsánatot is kérni. Szeretjük a gyerekeket és ők is minket. Nem csak szavakkal, hiszen nem félnek megérinteni bennünket és mi sem őket. Sokaknak alsó tagozatban az anya-apa pótló felnőttet is jelenti a tanító, tanár. De felső tagozaton sem ritka, hogy  még 8. osztályosok is kiáltva futnak oda és ölelnek meg egy-egy tanárnőt, aki hosszabb hiányzás után tér vissza. A tantestület bár nem a legnagyobbak közé tartozik, de arányaiban sok férfivel büszkélkedhet. Általában más tekintélyt jelentenek ők a gyerekek számára, mint a hölgyek.  A pedagógusok között egy van, aki  Tardon él, a többiek Mezőkövesdről és környékéről járnak az iskolába. Az intézmény minden dolgozója között jó kapcsolat van. Számíthatunk egymás segítségére, megértésére. Mindennapos a  vidám hangulat, a viccelődés a tanáriban. Megértő, támogató vezetőkkel felszabadultan tudjuk végezni a munkánkat. Ez természetesen kihat a gyerekek között végzett szolgálatunkra is. Örömmel járunk az iskolába, de a szünetet, a pihenést megérdemeltnek tartjuk a tanár és diák részére egyaránt.

 

Guba István

20150601_112312Tíz gyermek édesapja és egy assszony férje. Már ezért is ő lehetne az intézmény vezetője, hogy nagy családját jól tudja igazgatni. De ennél mégis többről van szó! Még csak nem is azért alkalmas rá, mert neki legtöbb az egy főre jutó “papírja”: agrármérnök, biológia-kémia-technika szakos tanár, közoktatás vezető. Rendkívüli teherbírású, tele van ötletekkel és megvalósításukkal igazi úttörő egyéniség. Mégis, ami miatt az intézmény élén áll az, hogy benne van a szíve. Az alapítók egyike és már akkor az első pedagógus volt, amikor még meg sem volt erre a papírja. A többi család az induláskor azt szerette volna, hogy ennek ellenére is ő legyen az egyik,  aki foglalkozik gyermekeikkel.  Annak alapján amit addig tett, ahogy megismerték, bizalmat szavaztak neki a jövőre nézve is. Nem véletlen, hogy egyik kedves bibliai verse: “Kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután.” Mindent meg lehet vele beszélni mint főnök és nem rest tanulni a kollégáitól sem. Örülünk, hogy vállalta az intézmény vezetésének felelősségét.

Juhász Tibor

20150601_095524A Tardra történő kiköltözés óta segíti az itteni munkát mint iskolalelkész. Ezt megelőzően közel húsz évig az idegenforgalom területén foglalkozott emberekkel. Az intézmény szellemi-lelki hátterét jelentő közösség egyik vezetője. Családja az alapítók között van, négy gyermek édesapja. A Pünkösdi Teológiai Főiskolán végzett teológusként. Hittanoktatás mellett az intézmény vezetésében vesz részt igazgató helyettesi megbízást is teljesítve. Az intézményvezetővel különböző személyiségük miatt is jól kiegészítik, segítik egymást. Közvetlenségével könnyen megtalálja a közös hangot a gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Bárki számára elérhető az ajtaján olvasható Meghallgat-lak felirathoz híven.

Guba Istvánné Mariann
Osztályfőnök 1. osztály – 16 tanuló

Váratlanul, idő előtt kellett régi-új kolléganőként visszatérnie a katedrához 2015. szeptemberében, miután a GYED miatt két éve őt helyettesítő tanítónő iskolát váltott.  Tíz gyermek édesanyjaként nagy tapasztalattal és határozottsággal rendelkezik egy működőképes csapat felépítésében és összefogásában, amit az osztálya jól hasznosíthat most. Munkájára, osztályára igényes pedagógus. Az osztályfaliújságra új címszavak kerülnek úgy mint: rend, tisztaság, fegyelem, figyelem. Mostantól csak hegyes ceruzák lesznek a tolltartóban!

 

 

Pap Istvánné Annamária
Osztályfőnök 2. osztály – 19 tanuló

20150902_081405A debreceni főiskolai évek után férjével együtt kezdték a tanítást, és azóta is együtt, egy helyen dolgoznak. Több évig otthon oktatta fiát, aki mára már az egyetemet is elvégezte. Egy tyúkanyó gondosságával és határozottságával gyűjti maga köré az osztálya tagjait. Nem rest utánajárni annak, hogyan teljesítik, valósítják meg a diákok azt, amit kér tőlük. Nyugodt következetességének előbb-utóbb megadják magukat a gyerekek. Ő vezeti azoknak a tanulóknak a csoportját, akik külön is imádkoznak az iskoláért, családjukért, magukért.

Pap István
Osztályfőnök 3. osztály – 17 tanuló

20150902_081500Lehet, hogy sokaknak szokatlan, hogy 6-7 éves gyerekek egy őszülő, szakállas tanító bácsihoz ragaszkodjanak, de István esetében mégis így van. Tapasztalatában, szakértelmében megbízva az iskolavezetés eddig mindig arra kérte, hogy ő indítsa el az elsősöket, azután más tanító foglalkozott a diákokkal. Ő viszont régóta szerette volna már azt, hogy  az alsó tagozat négy évfolyamán, így hosszabb távon felépítve adhassa át mindazt, ami kinek-kinek az alapkészségek kibontásához, megerősítéséhez szükséges. A 2014/2015-ös tanévtől már így történt. Az ő személyes hitbeli döntésére volt szükség, hogy a jelenleg is folyó oktató-nevelő munka annak idején elindulhasson. Több mint másfél évtized után otthagyta addigi munkahelyét azért, hogy az első 18 gyermekkel foglalkozzon. Az alapítók egyike, három fiú édesapja. Debrecenben szerzett tanítói diplomát. Jó humorral, felkészültséggel, alapossággal és reménységgel végzi munkáját. A tanári kar egyik oszlopa.

 

Nagyné Csufor Szilvia Anett
Osztályfőnök 4. osztály –  23 tanuló

20150902_081605Már azelőtt is tanított, hogy néhány éve csatlakozott volna a tantestülethez. Három fiú édesanyja, és minden nap Noszvajról jön az iskolába magával hozva két kisebbik gyermekét is. A nagykőrösi Tanítóképző Főiskolán végzett, mint tanító és hitoktató. Derűs, jó kedélyű munkatárs. Nemcsak az osztályát tanítja, hanem alsó tagozaton a népi játékok és néptánc elemeit is vele sajátítják el a gyerekek. Kreatív, szeret kézműveskedni. Egyházi közösségében kántori szolgálatot is ellát, de tanítónőként is szívesen énekel, zenél. Közreműködésével, szervezésével az iskolai rendezvények is sokkal színesebbek.

 

Kleszóné Szabó Emese
Osztályfőnök 5. osztály –  12 tanuló

_dsc17592014 szeptemberétől csatlakozott a tantestülethez. Tardon él családjával. Két kisgyermeket nevelnek férjével. Egerben végzett biológia-környezetvédelem szakon, és mióta nálunk van fejlesztő pedagógusi képesítést is szerzett. Az iskolában a természetismeret és biológia tanítása a fő feladata. Kedves, csendes, szerény személyisége nem akadályozza meg abban, hogy a gyerekek figyelmét magára vonja. Ez az első iskola, ahol átadhatja tudását és nagyon lelkes ebben a feladatban.

 

Pető Józsefné Katalin
Osztályfőnök 6. osztály – 24 tanuló

20150903_081021Az alapítók között ott volt a Pető család is, melyben négy gyermeket nevelnek. Debrecenben végzett magyar-történelem szakos tanárként, majd etika tanári képesítést is szerzett. Korábban  középiskolákban tanított. Magas szintű lexikai tudással bír, tantárgyait nagy szeretettel oktatja és jóindulattal értékeli a gyerekeket. Nyugodt, kiegyensúlyozott pedagógus. Precízen és gondosan végzi a sok adminisztrációval, javítással járó feladatait is.

 

Szendrei Krisztina
Osztályfőnök 7. osztály – 23 tanuló

20150902_081920A debreceni egyetemen végzett mint angol-francia nyelvszakos tanár. Az egyik legfiatalabb munkatársunk, aki pályáját már gyakornokként is itt kezdte. Nálunk jelenleg csak az angol nyelvet tanítja a diákoknak. Öt testvére van, ő a legidősebb nővér. Osztályfőnökként jól tudja hasznosítani az otthon szerzett csapatirányító tapasztalatait. Határozottsága és szervezőkészsége megmutatkozik abban is, hogy ő koordinálja nálunk az iskolai tankönyvek beszerzését. Szomolyán él családjával.

Molnár Miklósné Csilla
Osztályfőnök 8. osztály – 18 tanuló

_dsc1916Csilla is régóta van a tanári pályán. Diplomáját Nyíregyházán szerezte mint matematika-fizika szakos tanár. Mielőtt Tardra érkezett Mezőnagymihályon oktatott, de ő Mezőkeresztesen él. Számára nagy változást, új ismereteket és megtapasztalást hozott, hogy egy keresztény iskolában taníthat. Sok csodát élt át azóta magánéletében. A felsősök problémáival nagyon tud azonosulni, együttérző velük, ezért nem véletlen, hogy őszintén feltárják előtte vívódásaikat, félelmeiket. Jelenleg matematikát tanít.

Krupa Zsolt
Osztályfőnök 9. osztály – 18 tanuló

20150601_111250Amikor ez az iskola indult még nem itt tanított, de az alapító családokkal együtt ő is mást szeretett volna saját gyermekeinek. Egerben végezte tanulmányait testnevelés és földrajz szakon. Az utóbbi tantárgyból mesterképzésen is részt vett.  Minden évben az úszást is ő oktatja az 5. évfolyamnak. Szereti a humort, és osztályai nemcsak határozott vezetésének örülhetnek, hanem annak is, hogy tud kedvezményeket adni. Iskolabuszunkat is vezeti és 2016. szeptembertől megkapta az első középiskolás osztály irányítását.

 

További pedagógusok:

Juhász Tiborné
gyula2 742Egerben végzett földrajz-rajz szakon. Ő volt az a szülő, aki az első osztályból kivéve gyermekét otthon kezdte tanítani. Ez indította el a többi baráti családban is az érdeklődést,  keresést, és kezdtek együtt gondolkodni a gyermekeik számára legjobbat jelentő megoldásról. Már akkor is segített az induló iskolában, amikor kisebb  gyerekeivel még főállású anyaként volt otthon. Korábban a természetismeretet, a tanulás tanítását is oktatta, jelenleg rajzot, művészettörténetet és drámát tart. A képművészeti képzés felépítése, működtetése is az ő feladata. Bábkészítő – és játékos képesítést is szerzett. Pályázatokra  nagy erőbedobással, lelkesen készül, ezért szép eredménnyel szerepelnek növendékei.

 

Kondás Sándor
20150602_142756Bár annak idején még nem volt családja, de ő is támogatta azt, hogy belekezdjünk ebbe a munkába. Mellette állt mint annak a közösségnek egyik vezetője, amelybe az alapító családok is tartoztak. Azóta már bekapcsolódott ő is az oktatásba. A Debreceni Egyetemen matematika-fizika-informatika szakon végzett, és hosszú ideig középiskolában tanított. A tanári munka mellett tovább folytatja lelkészi hivatását is. Nálunk informatika órákat tart, a középiskolában pedig matekot.

Szendrei Klára
20150601_111747Friss diplomásként érkezett a tantestületünk legifjabb tagja. Mégsem újonc, hisz már főiskolásként is tanított nálunk. Egerben énektanári diplomát szerzett és a mesterképzést is elvégezte. Minden évfolyamon ő oktatja az éneket, a művészeti iskolában pedig a szolfézs tanítását látja el. A szolfézsos tanulókból kis kórust is szervezett nagy örömünkre. Iskolai műsorok szereplőit gyakran kíséri zongorán. Szívesen focizik a gyerekekkel, hisz nálunk a lányok is szeretik ezt a sportot.

Ignácz József
_dsc1902A gazdaképzésünk alap szakembere, szakoktató. Kertészmérnök végzettséggel és nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik a növények, de az állatok világában is. Korábbi munkái során dolgozott egyedül, de vezetett brigádokat is. Jó szervezési és kommunikációs készségének köszönhetően egyszerre több embert is kiválóan eligazgat. Bár ilyen fiatal korosztállyal és létszámmal, mint a szakközépiskolásaink nem volt még dolga, de saját családjában 3 fiút nevelnek. Nagyon jól beilleszkedett és megtalálja a hangot munkatársaival, diákjaival egyaránt. Tele van ötletekkel és hozzáértően szervezi a tangazdaság kialakítását, bővítését.

 

Bajzátné Winkler Niké
_dsc18952016. szeptembertől óraadóként segíti a fizika tanítását, melyhez képesítését Egerben szerezte. Jelenleg ugyanitt végzi a tanítói szakot is. Az élménypedagógia, a kreatív tanítás híve: kísérletek és hétköznapi példák segítségével hozza közel tanulóihoz az elsajátítandó tananyagot. Nagy teherbírású, energikus személyiség, aki a magánéletében is fontosnak tekinti az általa hasznosnak tartott ismeretek átadását, terjesztését. Három lányuk gondos nevelése mellett is rendszeresen vezet több településen baba-mama klubokat, illetve öko szemléletű házi praktikákról tart előadásokat.

 

A tantestület tiszteletbeli “tagjai”,  Erikák, akik hetente különlegesen erősítik munkánkat

Lázárné Hoffmann Erika

Erika szakvizsgázott gyógypedagógus, pszichopedagógus, logopédus. Még kimondani is nehéz ezeket a szavakat, nem is beszélve a mögöttük lévő tudomány elsajátításáról és olyan profi alkalmazásáról, mint ahogy ő teszi. Bár a szakterülete a logopédia, de természetesen nem a fenti szakkifejezések kimondását kell gyakorolniuk a vele együttműködő tanulóknak. Ha felnőttek között van szakértői bizottsági tevékenységet végez, de egyben megyei logopédiai munkaközösség vezető is. Ha pedig megjelenik az iskolában, akkor minden gyerek tudja, hogy valami jó fog történni, nyugodtak lehetnek, hisz Erika néni is mindig kiegyensúlyozott.

Rapcsákné Szűcs Erika

Erika szakvizsgázott gyógypedagógus, pszichopedagógus és keveseknek adatik meg a suliból, hogy olyan kiváltságban legyen részük, hogy vele tölthessenek egy órát és megkaphassák gondos figyelmét. Úgy látszik az Erikák valami olyan titkokat tudnak, hogy arra kíváncsiak a gyerekek és nem ódzkodnak, ha együtt kell dolgozniuk. Persze, hiszen ő is mindig mosolygós, sőt szívesen nevet, szereti a vidámságot itt pedig talál társakat ebben. Figyelmes és segítő nemcsak a gyerekekhez, hanem egyaránt a kollégákhoz is. Tanácsai előrelátóak, amit kedvesen és tapintatosan oszt meg. Gyakran is fordulunk hozzá, hisz szakterülete: nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység.

 

Zeneiskolai tanáraink, akikről a Művészeti iskola link alatt olvashatsz:

Árvai Beáta, oboa, furulya
Nagyné Rózsa Zsuzsanna, zongora
Szendrei Klára, szolfézs
vitéz Bacsi József, szintetizátor


Segítőink, akik nélkül nem lenne a munkánk teljes:


Hajdu Noémi Felícia
iskolatitkár

20150601_111519Noémi családja volt az első, akik az alapító családokon kívül elsőként merték kezeinkre bízni legnagyobb gyermeküket. Ez a lányuk azóta már az egri Szilágyi Gimnáziumot járja. Az iskolatitkárral minden szülő találkozik, kapcsolatot tart, hisz minden adminisztrációs dolog rajta fut keresztül. Ügyes-bajos dolgaikkal nyugodtan fordulhatnak hozzá, mert soha nem jön ki a sodrából, rendkívül nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség, aki örömmel segít, közbenjár, közvetít olyan dolgokban, amikben tud. Pedagógiai asszisztensi feladatokat ellátva támogatja a gyerekek fejlődését.Ha van rá lehetősége, különböző felmérésekkel szívesen ad ötleteket a nagyobb diákok pályaorientációjához is.

Bonta Katalin
pályázatíró
_dsc1885
2016. szeptembertől újra velünk dolgozik, hogy munkájával segítse az eredményes pályázatírást. Bár szociális munkásként szerzett diplomát és ilyen területen dolgozott korábban, de egy időben a pályázatírásban  is tevékenykedett. Mind óvoda, mind az iskola részére sikerült támogatást szereznie sikeres munkájával. Pedagógiai asszisztensi feladatokba és adminisztrációs teendőkbe is besegít szükség szerint.

 

Mitterhuber Gergő
rendszergazda

_dsc1889Ifjú titánként 2016. szeptemberében kezdett nálunk; ez az  első munkahelye. Csendes, türelmes, szolgálatkész  fiatalember, aki a rábízott feladatokat igyekszik a legjobban teljesíteni. Fiatal kora nem akadályozza abban, hogy megtalálja a hangot a digitális kompetenciában lemaradó idősebb munkatársaival, akiknek sokat segít.

Szemán Jánosné Ibolya
takarító

2015.10 184Ibolya gondoskodik arról, hogy naponként rendbe, tisztaságba érkezzünk, még ha sokszor nem kevés tennivalót is hagyunk hátra neki. Tipikus háziasszonyi teendőt lát el, amit mindenki természetesnek vesz, ha kész van, de ha elmaradna, akkor szenvednénk a hiányától. Egyre több termet veszünk birtokba a régi iskolaszárnyban is, ami nem kis helytállást igényel részéről. Ő is Tardon él.

Pribéliné Bartók Katalin
lovasoktató
1Sokan a fővárosban keresnek munkát és van, akik onnan költöznek el. Kati is ez utóbbiak közé tartozik. Feladta a könyvelést, hogy a lovak és gyerekek között lehessen. Nem most kezdett lovaglással foglalkozni és szakértelme, tapasztalata nagy segítséget jelent a lovarda működtetésében, a lovakról történő gondoskodásban. Szívesen, lelkesen segít tanácsaival, hogy a környék legjobb lovasiskoláját hozzuk létre. A gyerekek egyből megszerették, jól ért a nyelvükön és keze alatt határozottan, kiegyensúlyozottan fejlődnek.

Molnár Miklós
műszaki vezető, tangazdasági munkatárs
20150924_104324Miklós munkájára igényes, precíz, alapos fiatalember eddig fő szakterülete a hegesztés volt. Egyik régi szerelme a lovaglás és korábban több évet lovászként is dolgozott. A szeptemberben megnövekedett lovaglóigény kielégítésében és a pacik ellátásában ő is örömmel besegít. Az egyre bővülő tangazdaság állatainak gondozása, azok szállásának elkészítése, karbantartása és minden más szervező, építő, javító tevékenység is rá hárul.

 

Hankó Ottó
karbantartó

Nagyon szükség volt már egy olyan kollégára, aki az egyre növekvő igénybevételnek kitett iskolaépületet és környezetét rendben, karban tartja. Ottót régóta ismerjük és tudjuk milyen a munkához való hozzáállása. Eredetileg cipőfelsőrész készítő, cipész és bőrdíszműves a szakmája. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség, akivel a középiskolások is jól kijönnek.

 

Feketéné Orosvári Krisztina
munkaügyi előadó
– Keresztes Szilvia takarító