Keresztény fiatalok a Felházból

Az intézmény szellemi hátterét jelentő keresztény közösség vendége 2018. szeptember 30-án, vasárnap a FELHÁZ elnevezésű mozgalom 5 fiatal “aktivistája” Budapestről. A csapat tagja lesz egykori általános iskolai diákunk is. Elsősorban egyetemisták, főiskolások alkotják a mozgalom gerincét. A vezetőik is 30 év alattiak. Nagy hangsúlyt fektetnek az imára, Isten dicsőítésére és a Jézusról szóló örömüzenet megosztására. Felekezetközi mozgalom, vagyis egyháztól, felekezettől függetlenül a közös, Krisztusba vetetett hit az, ami a közösség alapja és kerete. A közel kétórás délelőtti alkalom során a fiatalok beszélnek személyes találkozásukról Jézussal (megtérésükről), az Ő eddigi vezetéséről, tapasztalataikról. Bátorítják, buzdítják a jelenlévőket és imával támogatják azokat, akik ezt kérik. A délelőtt során keresztény dicsőítő énekek kötik össze a szolgálatokat és készítik a szíveket Isten üzenetére. Biztatunk mindenkit – aki már járt nálunk, vagy most lenne először itt – , hogy szánja a délelőttöt erre az egyedi találkozásra. Az őszinte, lelkes, buzgó fiatalok bizonyságtétele feltölti, megerősíti a megfáradt lelket, Isten kegyelméből.
Az alkalom után szeretetvendégséggel várunk mindenkit (értsd: közös étkezés a helyszínen).

Helyszín: Mezőkövesd, Forrás Óvoda – Mártírok u. 10.