Missziós nap a Felház csapattal

Időpont: 2018. december 1., szombat

A tanév harmadik bedolgozós szombatjára szervezzük a programot.
Tanítás nélküli – taneszközöket nem kell hozni – iskolai nap.
Hiányzás esetén igazolni köteles a tanuló hiányzása okát.
14.30-kor mindenki hazamegy, napközi nem lesz.

Az esemény egyben készülődés az egy héttel később sorra kerülő Hálaadó Napunkra. A tanulók leírhatják, rajzolhatják, hogy miért hálásak. A kisebbek kis kártyákat készítenek bibliai igeversekkel és olyan történettel ismerkednek meg játékosan, mely felkeltheti az érdeklődésüket, hogy mások felé szolgáljanak, jót tegyenek. A nagyobbak egy Oscar díjas játékfilmet néztek meg hasonló témában és beszélik át közösen.
A nap jelentős eseménye, hogy a továbbiakban a nagyobbakhoz a Felház keresztény mozgalom hat-hét fiatalja érkezik és várhatóan osztályonként egy-egy vendég beszélget velük. Elmondja saját történetét arról, hogyan ismerte meg Isten szeretetét és döntött arról, hogy életét Istenhez köti. Imádkozik azokért, akik ezt kérik vagy nyitottak erre. A nap végén közös dicsőítéssel zárnánk.