Vezetés

A kisfilm letöltése

“…az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.” Dániel könyve 11,32b

Guba István intézményvezető vagyok. Szeretném főbb vonalakban közzétenni, hogyan is jutottam el oda, hogy iskolát építsünk hitből, és ezt a tervet megosztva munkatársaimmal hol tartunk jelenleg.

Egy folyamatosan növekvő intézmény vagyunk, ami a bővülő osztályok, évfolyamok miatt újabb tantermek használatát teszi szükségessé. Bérelt épületünkben Tardon – ahová Mezőkövesdről éppen azért költöztünk ki, mert nem volt a fejlődéshez megfelelő nagyságú szabad épület – a következő korlátokkal találtuk szemben magunkat néhány éven belül:

– lenne még üres, oktatásra alkalmas terem, de az Önkormányzat nem adja ide

– lenne üres beépíthető terület (padlástér), de a beépítés költségét nem lakhatjuk le.

Emellett a bérelt ingatlan erősen felújításra szorul, de a tulajdonos pályázni, felújítani nem akar. Az egyik szárnya az 1950-es években épült, a másik a ’90-es évek elején: korszerűtlen nyílászárók, gépészet, málló vakolatok kívül és belül.

Idegen tulajdonba nem akartunk beruházni, ezért úgy döntöttünk, hogy megvásárolnánk az ingatlant a tornaterem kivételével, amit a falu faluházként is használ.

2017:

• Februárban vételi szándékkal megkerestük az önkormányzatot. Előtte egy képviselőtestületi ülésen elemeztem, miért jó Tardnak, hogy itt vagyunk. Ezzel egyetértettek. Az ülés végén nyilvánvalóvá tettem a testület előtt, ha nemet mondanak, az számomra azt jelenti, nem velünk képzelik el a település jövőjét.

Egy hét tanácskozás után nemleges választ kaptunk.

A kezdeti sokkot követően a fenntartóval arra jutottunk, hogy nézzünk szét a környéken, milyen oktatásra alkalmas épületek, szabad lehetőségek vannak.

• Elkészítettünk egy összefoglaló táblázatot, benne különböző szempontok szerint pontozva a lehetséges hat helyszínt, amiből toronymagasan – legfőképp a mezőkövesdi helyszín és a növekedési, tovább fejlődési lehetőség miatt – a Mezőkövesd Mária út végi zöldmezős terület került ki győztesen. Így elindultunk a Mária út felé.

• Közben volt egy ACSI (Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetsége) konferencia, ahol megosztottuk imakérésünket a többi iskola vezetőjével, és itt értettem meg, hogy úgy tűnik, Tardon elértük maximumunkat, minden tekintetben Mezőkövesden, a térség központjában tudnánk növekedni.

• A Mária úti telkek sajátossága volt a sok keskeny parcella és a sok tulajdonos. Ennek ellenére 3 hét alatt sikerült 10 adásvételi szerződést összehozni, és egy 4 hektáros területet megvásárolni fenntartói forrásból.

• Egy USA-beli tanulmányút során – valahol az Atlanti-óceán felett – a repülőgépen megkaptam egy pünkösdi pásztor révén az első adományt az iskolánk építéséhez, 200 dollárt.

• Májusban találkoztunk a mezőkövesdi polgármesterrel, terveink ismertetése után ígéreteket kaptunk – az iskolaépítésre tekintettel – a rendezési terv módosítására.

• Egy Felházi alkalmon (Budapest, felekezetközi ifjúsági ima és dicsőítő rendezvény) imádkozás közben egy rhema-t kaptam: „az én igám könnyű és gyönyörűséges”, azaz ne féljek a terhektől.

• Egy testvériskola meglátogatása során Bielefeldben (Németország) tudtam meg,hogy a George Müller Schule, rövidítésére (GMS) született meg szlogenjük- Glaube Macht Schule, vagyis „a hit iskolát csinál”. Ez újfajta megvilágításban nyílt meg előttem. A Zsidó levél 11: 33,34 részét tovább gondolva lehetséges: „némelyek hit által iskolát építenek”.

• Müller György könyve nyomán jön az ötlet, hogy honlapunk és hírlevél formájában tudjuk informálni a támogatóinkat.

• Az iskolaépület tervezését elindítottuk nyáron.
• Novemberben egy leendő holland testvériskolai látogatásra került sor, partnerünk a Calvijn College (Middelburg). Ők is építkeznek, mint a német testvériskola. Mindketten banki hitel segítségével. Újra megerősödtem abban, hogy nekünk más úton kell járnunk.

• Harcok keletkeztek a rendezési terv körül, kikerültünk -a polgármesteri ígéret ellenére- az előterjesztésből. Jöttek volna emberi megoldásaim pl.tüntetés szervezése, de azt kértem a munkatársaktól, hogy ne tegyünk mást, csak imádkozzunk, hogy visszakerüljünk, és visszakerültünk. Dicsőség az Úrnak!

2018

 • Új rendezési terv megszerzése után beadtuk az építési engedély iránti kérelmet.
 • A telekszomszéd megfellebbezte az építési engedélyt. A másodfokú hatóság elfogadta a fellebbezést, így az építési engedélyt visszavonták.
 • Az elindított adománygyűjtés nem hozott anyagi áttörést, így ezzel együtt a fenntartó elképzelése alapján, elkezdtünk tervezni egy könnyűszerkezetes megoldást.
 • A telket megosztottuk, hogy a telekszomszéd ne tudja hátráltatni az építkezést.

2019

 • prófécia egy konferencián: „álmodj nagyobbat”- hogyan Uram, hisz ez a projekt így is hatalmas
 • egy afrikai pásztor és iskolaalapitó Robert Mugga látogatása az iskolában. A vele való beszélgetés során kristályosodott ki, mi a nagyobb álom. Mivel Istennek az emberek a fontosak az a nagyobb álom, ha sikerül az Istenbe vetett bizalmat (növelni a hitet) felépíteni az iskola dolgozóiban, tanulóiban, szüleikben és mindenkiben, aki kapcsolódik a projekthez.

 • új építési engedély iránti kérelem
 • földmunkák elkezdése nyáron
 • szeptember: jogerős építési engedély

 • november: alapkő letétel
 • december: elkészültek az A blokk alaptestjei és a padlólemez

2020

 • február: szerkezet állítás