Zeneművészet

Csak tiszta Forrásból…

 

„A zene szent! A zene az Úristen legszentebb, leghatékonyabb, legszebb produktuma. Ha mi zenetanárok ezt átéljük, átérezzük, akkor boldogság és hála tölt el bennünket, hogy ennek a csodának élői és átadói lehetünk. S ha ilyen lelkülettel közeledünk a gyermekhez, s végezzük tanári hivatásunkat, akkor munkánk áldás lesz önmagunk és növendékeink számára egyaránt.” (Debussy)

A Forrás Oktatási Központ azon ritka, vidéki kis iskolák egyike, mely zenei képzést is biztosít diákjainak. Tesszük mindezt azért, mert meggyőződésünk, hogy a lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Fejleszti az érzelmi és értelmi intelligenciát, segít a tanulási nehézségekkel küzdők számára is. Gyógyító hatású, önbizalom növelő, rendszerességre tanít.

Zongorát, furulyát, gitárt, hegedűt, zongorát és szintetizátort biztosítunk jelenleg növendékeinknek. Pedagógusaink gyermek- és zeneszerető oktatók. A hangszeres tanulás részét képező szolfézst igyekszünk játékosan átadni. Alapvetően mindenki itt – vagyis 2013-tól – látott hozzá zenei tanulmányaihoz, tehát kezdőkről van szó. Persze ezen a területen is megmutatkozik a szorgalomnak, kitartásnak az eredménye és van, aki például furulyáról a sokkal nehezebb oboára váltott már át. Ha egymástól eltérő tempóban is, de változnak, gazdagodnak a gyerekek és ez a lényeg. Zeneiskolánk tanulója, Török Kristóf 2014-ben a miskolci Fazekas Zongoraversenyen II., míg Gyöngyösön I. helyet szerzett. Ő már korábban kezdte a muzsikálást és tanárához ragaszkodva és őt követve lett a mi zeneiskolánk növendéke.

A zenei ízlés és világ formálásában, megismertetésében nem csak a hangszeres tanulókat szólítjuk meg. Májusban nagy élmény volt a budapesti Erkel Színházbeli látogatásunk, mikor Mozart egyik legismertebb operáját láthattuk és azóta is visszatérő részesei vagyunk az Operakaland elnevezésű programsorozatnak. A zenét szívesen egészítjük ki énekléssel kórusban, reggeli közös áhítaton, vagy iskolai szünetben a folyosón.
A zenélést tánccal is ötvözzük. Alsóban először a népi játékokat, majd a néptánc alaplépéseit tanulják a gyerekek.

„A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.” (Kodály Zoltán)

Zeneművészetben elért eddigi eredményeinkről ITT olvashatsz.

 

Garamvölgyi-Bene Beáta
tagintézmény-vezető, furulya
A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében végeztem furulya szakon. Férjemmel Harsányban élek, akárcsak az első iskolás növendékeim is, akikkel foglalkozni kezdtem diploma után. Öt év alatt sikerült a nulláról felépíteni egy népes és lelkes furulyázni vágyó gyerekcsapatot, akik azután is ragaszkodtak hozzám, hogy a Forrásba érkeztem. Az első hetekben itt szerzett benyomásaimat a következő gondolatokkal tudom összegezni: “Áldom az Istent, hogy itt lehetek, hogy egy lehetek közületek!” Az oktatói munkám mellett a Kárpátia Zenekar tagjaként muzsikálok sokat.

 

 

 

 

 

 

 

Árvai Beáta
furulya, korrepetíció, oboa

DSCF8618Oboatanárként végeztem Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképző Intézetében és jelenleg nagy örömmel tanítok kis iskolánkban furulyát, oboát és van egy fuvolás növendékem is. Én is azon szeretnék lenni – Kodály szavaival élve -, hogy minél több gyermek számára átadhassam azokat az áldásokat, amelyek a zenélésből fakadnak.
A zene emberekre gyakorolt hatásairól sok helyen olvashatunk. Amellett, hogy fejleszti az érzelmi és értelmi intelligenciát, valamint segít a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztésében is, nem mellékes a lelki életre gyakorolt hatása sem.

Célom, hogy megszerettessem a gyermekekkel a szép, igényes zenék hallgatását, megtanítsam a tiszta, könnyed furulyajáték alapjait, hogy aztán később akár ezen a hangszeren továbblépve, akár a furulyát alapozó hangszerként használva más hangszerre váltva biztos háttérrel rendelkezzenek.
Fontosnak tartom már a lehető leghamarabbi időponttól a kamarazenélést, növendékeim együttjátszását, hiszen ez amellett, hogy zeneileg szintén sokat fejleszt, lehetőséget ad arra, hogy megtanuljanak egymásra odafigyelni.
Szeretem a zenét a többi művészeti ággal összekapcsolni, bár ebben még szeretnék fejlődni. Szeretném tovább képezni magam, igyekszem részt venni a környékünkön lévő furulyás eseményeken. Nagyon szeretek kamarazenélni, szimfonikus zenekarban játszani, jelenleg a bécsi Orchester der Schönen Künste tagja vagyok, akikkel főként Ausztriában és Magyarország nyugati részén adunk hangversenyeket, valamint többször kisegítettem a Miskolci Szimfonikus Zenekarban is.Három gyermek boldog édesanyja vagyok, akik szintén intézményünkbe járnak. Fontos számomra, hogy olyan helyen tanuljanak, nevelkedjenek, ahol biztonságos, szerető légkör veszi körül őket és úgy érzem, ezt itt Tardon megtaláltuk.

 

vitéz Bacsi József
szintetizátor

20150527_1343351992-ben szereztem zenetanári képesítést – Ungváron. Pályafutásomat Visken kezdtem el. 1995-ben kerültem Mezőnagymihályi Általános Iskolához, ahol beindult a zeneoktatás. Jelenleg a Hórvölgye Alapfokú Művészeti Iskolánál tanáraként működöm a környék általános iskoláiban, 2013 szeptemberétől pedig Tardon óraadóként tevékenykedem.
Pályafutásom alatt 6 tanuló zeneművészeti szakközépiskolai felvételt nyert. Közülük 2 növendék az egyetemi végzettségen felül mestertanár képesítést is kapott.

Tanítványaimmal, több alkalommal szerepeltünk helyi, megyei, országos versenyeken, találkozókon, amelyeken nagyon szép sikereket értek el. Továbbra is célkitűzésem tanítványaim zene iránti szeretetének, alázatának fejlesztése. Minden tanulót a legrövidebb úton – személyre szabottan – sikerélményhez juttatni. Oktató-nevelő munkám során kántori képzésben részesültem, Sárospatakon. Istennek hála, szép családom van: 4 saját és 2 nevelt gyermeknek vagyok az apja. A tanítás mellett zeneművészeti előadóként is tevékenykedem. Remélem, hogy még hosszú éveken keresztül a hivatásomnak élhetek.


Szendrei Klára
szolfézs

OLYMPUS DIGITAL CAMERASzendrei Klára vagyok, Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán 2012-ben ének-zenéből alapdiplomát, 2015-ben pedig mesterdiplomát szereztem. A Forrás Oktatási Központban 2013-tól kezdtem el dolgozni és ének-zenét, valamint szolfézst tanítok. A szolfézs a tanulók számára a zenei írás-, olvasás alapjainak elsajátítását teszi lehetővé, ugyanakkor a hangszertanulást is segíti, s nem utolsó sorban fejleszti azokat az alapkészségeket – memória, figyelem, koncentrációs képesség, kreativitás -, amelyek megkönnyítik az általános iskolai tananyag elsajátítását.

DSC_0112Célom, hogy a tanulók a legnagyobb biztonságban szolmizáljanak, elsajátítsák a kottaolvasást, hogy egy ismeretlen darab eléneklése vagy hangszeren való megszólaltatása se okozzon majd gondot, valamint felfedezzék a magyar zene szépségeit, és szívesen énekeljék, játsszák azokat. Munkámmal igyekszem sokszínű módon – pl.: mese, zenés játékok vagy a nagyobbak számára az ún. szolfézs-foci útján – közelebb hozni a gyerekekhez a zene világát. Szeretném, ha a tanulók felfedezhetnék, hogy a zene mind a művelőinek, mind a hallgatóinak, maradandó élményt nyújt.

Zenetanáraink még:
Csíki Lilla, furulya
Mrena Csongor, gitár
Nyíri Zsolt, hegedű
Petró Csaba, zongora

Nagyné Rózsa Zsuzsanna
Tanár, zongorista, a füzesabonyi Alapfokú Művészeti Iskola mester pedagógusa, több évig igazgatója, Füzesabony Kultúrájáért kitüntetés birtokosa, aki iskolánk zene tanszakának beindítója, segítője volt hat éven át. Munkáját ezúton is köszönjük!
Nagyné Rózsa Zsuzsanna