A tanítási év ideje alatt minden változást írásban, az étkezési nyilatkozat újbóli kitöltésével kell bejelenteni. A változás a következő hónap elsejétől érvényes.

Nyilatkozat étkezés igénybevételéről 2022-2023

Utaláshoz szükséges adatok:

Számla tulajdonos: Forrás Oktatási Központ
Bank: K&H
Számlaszám: 10402733-00032031-00000009