ÚTKÉSZÍTÉS

Az életem során mindig megtapasztaltam, hogy az Úr, mint Útkészítő jár előttem. Így találkoztam a férjemmel 30 évvel ezelőtt, így költöztem a Dunántúlról Egerbe, és így érkeztem meg 2021 szeptemberében a Forrás Suliba is, egy olyan helyre, ahol az Úr már itt volt. Mindig készítette előttem az utat, készítette a szívemet, hogy igent mondjak a hívására, most is, hogy beleálljak abba a munkába, amit ebben az iskolában végez.

Hálás vagyok Istennek, hogy láthatom, ahogy megragadja generációk szívét. Hálás vagyok, hogy egy olyan munkába állhatok bele, ahol láthatom az Ő csodáit gyerekek, kollégák, családok életében. Láthatjuk Isten egybeszerkesztő munkájának a gyümölcsét, amint a különbözőségeink mellett megtaláljuk a közös pontokat, és így megsokszorozódó erővel tudunk szolgálni, építeni, bátorítani, amikor kell vigasztalni.

A Forrás Suliban odaszántuk a szívünket, életünket arra, hogy az itt tanuló gyerekek életében útkészítők legyünk. Szeretve segítve, egyengetve, készítve számukra az utat egy reményteljes jövő felé. Munkánk része biztosítani, építeni, fejleszteni elérhetővé tenni számukra mindazt, ami ehhez szükséges: reményt, tudást, képességeket, hitet, identitást.

„Tudom az Én gondolatimat, amelyeket felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy reményteljes jövőt adjak nektek!”  (Jer 29,11)

Célunk a hétköznapi életünkbe beépíthető Bibliai értékek átadása, olyan értékek plántálása, melyek stabil erkölcsi alapokként épülnek be a gyerekek életébe, ezért a Biblia igazságára épülő értékrendet erősítjük, tanítjuk, képviseljük és igyekszünk bemutatni.

Ennek a folyamatnak része, hogy segítjük a gyerekeket abban, hogy megismerjék a Bibliát, de nem csupán, mint ismeretet, hanem azt szeretnénk, hogy a Biblia szavai a szívükbe kerüljenek, és Isten Beszéde az életük útmutatója, vezetője legyen. Ezért ennek az évnek a kijelentése Jézus következő mondata lett:

„Az Én juhaim hallják az Én szavamat, Én ismerem őket, és követnek engem.” (Ján 10,27)

ISTEN BESZÉDE

„Valaki azért hallja tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.  

És valaki hallja tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a homokra építette házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.”  (Máté 7,24-27)

Hisszük azt, hogy akkor tudunk hatékonyan építeni, ha mi magunk is felépülünk. Ezért hangsúlyt fektetünk arra, hogy legyen lehetőségünk találkozni Istennel, engedjük az Ő szavának, hogy beleszóljon az életünkbe, formálja a gondolkodásmódunkat.

Az életünk alapja Isten Beszéde, a Biblia, arra építünk, az határozza meg a döntéseinket, a céljainkat. „Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.” (Zsolt 45,8) Isten Beszéde szerinti értékek közvetítése a célunk, hogy olyan bibliai értékrend épülhessen be a gondolkodásmódunkba, ami egy erős, stabil alapot biztosít számunkra, gyerekek és családok számára.

Ebben az évben tervezzük, hogy havonta különböző témákban bibliai értékrendet közvetítő előadásokat szervezünk az érdeklődő szülők számára a szülőség, gyereknevelés témák köré csoportosítva. Első ilyen bemutatkozó találkozásunkra szeptember 20-án került sor, mely egy kapunyitó alkalom volt. A következő találkozásunk november 8-án kedden 17:00 órakor lesz az iskolában, melynek témája a „Szülői hivatás”. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.

Erre a munkára szántam, szántuk oda magunkat ebben az iskolában. A magyar nyelv szépsége, hogy egy szóban ki tudja fejezni azt, ahogy összekapcsolódott az elhívásom és a munkám és lett a hivatásom.

Petz Renáta
iskolalelkész