Nem. Egyházi fenntartású. Fenntartónk a Magyar Pünkösdi Egyház.

Nem. Nincs tandíj vagy egyéb költség. Éves szinten egyszer kérünk tisztasági és rajz-technika támogatást a diákoktól (3.500 Ft) és fénymásolási hozzájárulást (1.000 Ft). Az osztálypénz minden tanév elején kerül megbeszélésre. Az iskolánk szellemi, erkölcsi, fizikai, anyagi támogatására  mindenkinek van lehetősége. Bármi is legyen ez, jelentőségétől, nagyságától, összegétől függetlenül megköszönjük.

Óvodába jelentkezőnél, leendő elsősnél vagy egy másik intézményből átjelentkező gyermek esetén bármely évfolyamon a beiratkozást az alábbi lépések kell, hogy megelőzzék:

  • Felvenni az intézménnyel (óvoda/iskola) a kapcsolatot mielőbb.
  • Próbanapokra (3-5 nap) érkezik a gyermek az intézménybe. (Nem a Forrás Óvodából érkező leendő elsősnél elvárjuk az érdeklődő családokat a  tanév rendjében meghirdetett iskolai ismerkedő – Sulikóstoló – alkalmakra – ami  45-50 perces játék, kézműves –   legalább 1 alkalommal, valamint egy nyílt napra.)
  • Egyeztetünk időpontot egy családlátogatásra.

Csak ezt követően, a kölcsönös bizalom kialakulása esetén lehet szó a beiratkozásról.
Ez az eljárás időbe telik, ezért senki ne várjon áprilisig. Akinek fontos lépjen időben, hogy ne érje csalódás. Amennyiben gyermeke a Forrás Óvodába járt, akkor az óvodába íratáskor ezek a lépések már megtörténtek, nem ismételjük meg újra. Ugyanakkor nem feltétlen jelent automatikus, vagy kötelező felvételt az iskolába, ha az óvodánkba járt a gyermek. Ha az együttműködés folytatható a családdal, akkor a Forrás Óvodából érkező gyermekek előnyt élveznek.

Javasoljuk:

  • Tanulmányozza honlapunkat.
  • Érdeklődjön az intézményről ismerősöktől, akiknek gyermeke idejár/t.
  • Kövesse Facebook oldalunkat.
  • Kérdezzen, gyűjtsön minél több információt, hogy döntése megalapozott, tudatos legyen.

Igen. Ez – és sok minden más – nem kizáró okok. A gyermek felvételételekor azt vizsgáljuk – származástól, családi helyzettől függetlenül -, hogy van-e esélye az iskola és a család között az őszinte légkör, a kölcsönös bizalom és a partnerkapcsolat kiépülésének. Ennek felmérésére kezdeményezzük az előzetes családlátogatásokat, beszélgetéseket és adunk lehetőséget arra, hogy bennünket is megismerjenek.

Előzetesen egyeztetett, mindkét fél számára alkalmas időpontban a családot felkeresi az intézmény képviselője, általában az iskolai lelkipásztor és a gyermek leendő osztályfőnöke, óvónénije. Ez olyan egy-másfél órás ismerkedési alkalom, ahol kölcsönösen kérdéseket tehetnek fel egymásnak.

Többek között azt kérdezik, miért szeretnék a szülők intézményünkbe hozni óvodás vagy iskoláskorú gyermeküket? Továbbá, milyen elvek, elvárások mentén nevelik gyermekeiket? Milyen célokat, terveket fogalmaznak meg számukra? Milyen az otthoni számonkérés formája? Mennyire engedelmes, tisztelettudó, segítő otthon a gyermek? Hogyan viszonyul testvéreihez, társaihoz? Mivel szeret szabadidejében foglalkozni, és hogyan viselkedik megszokott környezetében? Az esetleges tanulási, nevelési nehézségeket is átbeszélik.

Többek között az intézmény szellemi vezetésének, felügyeletének biztosítása, iránymutatás, kapcsolattartás a családokkal. Igény, vagy szükség szerint nyújt lelki segítséget, tanácsot ad, részt vesz a problémakezelésben. Óvodában és iskolában megtartja a heti hittanórákat. A fogadóórán túl is elérhető a gyerekek és szülők számára.

Nincs kötelezettség, hogy hetente igazoltan megjelenjenek a családok misén, istentiszteleten. Nem szükséges, hogy a gyermek meg legyen keresztelve. Az érdeklődő család legyen nyitott, fogadja el, és tartsa tiszteletben az alapvető keresztény erkölcs – és értékrendet, ezáltal lehetőleg elkerülhető a gyerek számára az esetleges ellentmondás, amit a szülők és az intézmény képviselői Istenről tanítanak.

Heti egy órát  jelentő, az órarendben szereplő tantárgy, ezért kötelező. Osztályozás nincs.

A hittanórán nem felekezeti dogmatikát tanítunk, hanem inkább bibliaismeretet. Megosztjuk Jézus Krisztus örömüzenetét, tanítását és életét a tanulókkal, hogy megszeressék, és ha akarják befogadják őt. Általa ismerjék meg Istent és bízzák rá magukat teljes szívből, hogy valóban boldogok legyenek.

A hittanórán kérdezhetnek, és választ kaphatnak a tanulók az őket foglalkoztató kérdésekre akárcsak a reggeli 10-15 perces áhítatokon. A napi, ráhangoló áhítatokat az osztályfőnökök tartják, kivéve a heti kétszeri, külön alsós és felsős közös alkalmat, amit az iskolalelkész és az igazgató vezet.

A Nemzeti Alaptanterv szerint tanulnak olyan könyvekből, mint más, állami iskolákban is. Tantárgytól, évfolyamtól függően a Mozaik, Nemzedékek Tudása,  Apáczai-, és az AIÓ Kiadó könyveit használjuk.

Az első két évben szakkör keretében ismerkednek az angollal, majd harmadiktól órarendben szereplő tantárgyként tanulják. Más idegennyelvet nem oktatunk.

Államilag elismert bizonyítványt adunk. Végzőseinket szinte 100%-ban  az első helyen megjelölt középiskolába veszik fel, mely az eddigi érdeklődési kör szerint gyakran egri, mezőkövesdi gimnázium, vagy szakgimnázium.

2013 áprilisától a Borsod Volán beállított egy eddig nem létező járatot a kedvünkért; 2020. szeptemberétől két autóbuszt is!

A járat 7.30-kor indul Mezőkövesd buszpályaudvarról Tardra, amellyel a diákok tanár kíséretében kiutazhatnak. Mivel ezt mi kértük, nekünk volt erre igényünk, gyakorlatilag mi vesszük igénybe a járatot, hiszen csak az iskoláig jön. A 14.30-kor vagy 16.06-kor visszainduló buszokat is mi töltjük meg, a max. 6-8 más utason kívül.

Bármelyik járattal utaznak is a gyerekek iskolai felnőtt kísérővel, felügyelettel, nem egyedül mennek. A menetidő cca. 15 perc. Mezőkövesden a Főtéren és a Vigadónál is van oda-vissza megálló, de a Lidl-t és a vasútállomást is érinti a busz. Az utazást kirándulásnak, bulinak élik meg a diákok.

A mindenkori havi bérletek megvásárlása a családok feladata és költsége.

2016. áprilisától saját iskolabuszt is beállítottunk, ez külön szállítja azokat az első és második osztályosainkat, akik ezt igénylik.

Az áhítatok reggelente nemcsak a lelki napi ráhangolódást, hanem alkalmankénti lelkigondozást is jelentenek. Az iskolai lelkipásztor bármikor elérhető a diákoknak, ha napközben vagy az iskolán túl éri, érte őket valami, amit nehéz feldolgozni.

Ugyanezt segíti több évfolyamon a dráma pedagógiai foglalkozás is. Tantárgyi korrepetálást, tehetséggondozást évfolyamtól, egyéntől függően tartunk. 

Zeneiskolánkban – a lehetőségek alakulásának függően – szintetizátort , zongorát , furulyát,  gitárt, hegedűt, dobot szolfézst oktatunk.

Tanévenként mindig az 5. osztálynak úszás oktatást indítunk, melyet Bogácson bonyolítunk le testnevelési óra keretében.

A mozgásigényt és lehetőséget néptánc oktatással is bővítettük, ahol az évfolyam órabeosztása ezt lehetővé tette.

Heti kétszer saját lovastanyánkon támogatás ellenében oktatóval lovagolhatnak a jelentkezők.

Évente több alkalommal a térség megismerésére szervezett kirándulásokra, túrákra is jelentkezhetnek a tanulók.

Matematika, szavaló, történelmi, angol nyelvi versenyeken indulunk és általában a képzőművészeti és rajzpályázatokon, zenei megmérettetésen veszünk részt szép eredménnyel.

Ezeken kívül vannak levelezős tanulmányi versenyek is. Diák napot szervezünk, “Ki?Mit?Tud?” rendezvényen mutatkozhatnak be a gyerekek. December végén Hálaadó napot tartunk különböző programokkal összekötve. Természetesen vannak alkalmi események, előadások, projekt napok.

Iskolánkban mindkettő működik, 16.00 óráig felügyelettel vannak az iskolában.

Minden hónap első keddjén tanári értekezletet tartunk 16-18 óra között, ahol az adott heti iskolai tapasztalatokat és a következő teendőket beszéljük meg. Ezek az időpontok egyben fogadóórai alkalmak is, de a látogatói szándékot előre kérjük jelezni.

A törvényben előírt kedvezményeket biztosítjuk a tankönyvekre és az étkezésre.

2015. decemberében Új Forrás Egyesület néven a tantestület 13 tagjával megalakult egy támogatói fórum. Nyitott, bárki csatlakozhat hozzá az alapszabály elfogadását követően. 1% elfogadására 2018-tól van lehetősége a szervezetnek.

Évente általában márciusban az óvodában és általános iskolában, októberben a középiskolában szoktunk nyílt napokat tartani, melyre várjuk az érdeklődőket.

Kivételes esetben, előre egyeztetve azonban máskor is betekintést lehet nyerni az itt folyó munkába, meg lehet tapasztalni milyen a légkör.