Bemutatkozás

 

Igaz mese a Forrásról

Volt egyszer az Úrnak 2003. esztendejében Mezőkövesden 8 keresztény család. A szülők mindenben a legjobbat akarták gyerekeiknek, és addig tanakodtak, míg elhatározták, hogy az iskolai tudományokra is maguk tanítják meg őket. Csak jobb, ha olyan családias, biztonságos környezetben okosodhatnak a lurkók, mint ha otthon lennének. Alig ocsúdtak fel nagy örömükből, amikor ráeszméltek, mekkora rosszallás-hegyek magasodnak körülöttük: „Mit akarnak ezek?!” De annyira meg voltak győződve arról, hogy amit tenni szeretnének, az jó, hogy ettől nem hátráltak meg.

Mivel a szülők között elegendő tanító is akadt, Isten segítségével neki is láttak lefektetni az alapokat. Elég az hozzá, hogy mind a 18 saját gyerkőc annyira jól érezte magát ebben a légkörben, hogy híre ment a dolognak. Szájról-szájra terjedt az újdonság, és hol a bátrabbak, hol a tanácstalanok kopogtattak náluk: „Ez nekünk is jó lenne! A gyermekem itt hátha megnyugszik, alkotói tehetsége kibontakozhat!” Jöttek annyian, hogy ki is nőtték hamar a házat; néztek hát nagyobb után. Összefogtak, sem fáradtságot, sem anyagi terhet nem sajnáltak, csakhogy megvalósulhasson álmuk: így kerültek a Mártírok út 10. szám alá.

Az érdeklődők viszont egyre csak jöttek-jöttek, és rövidke idő után megint szűknek érezték határaikat, úgyhogy újra útra kelt a kicsiny csapat. Több mint félszázan indultak szerencsét próbálni, és meg sem álltak, míg rá nem leltek Tardra, a közeli két nagy domb között. Itt szívesen fogadták a falu vezetői azokat, akik szeretni, adni, alkotni, élni vágynak és szolgálni Teremtőjüket. Így találtak hát hazát, iskolának való házat a keresők! Azóta is itt nevelgetik, okosítgatják szeretettel jelenlegi „palántáikat”. Aki nem hiszi, járjon utána! Egyszer légy te is a vendégük!

 

Isten hozott és reméljük hamarosan személyesen is találkozhatunk!
Addig is olvasgass, nézelődj kedvedre és ha kérdésed, kérésed van, akkor keress bátran bennünket.
Ki tudja, lehet, hogy tudunk segíteni?!

Ha már itt vagy engedd meg, hogy egy-két érdekességet megosztva, a fenti “mesét” kicsit tolmácsoljuk. A Pallas Nagylexikon meghatározása szerint a fundamentum szó alapot jelent. Ez volt a nevünk, korábban ezen a néven ismerték általános iskolai tagintézményünket is Tardon. A tudatos névválasztás az akkori „anyaiskolának”, a győri Fundamentum Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek volt köszönhető. A győri intézmény támogatásával szülői összefogás hozta létre a tardi tagintézményt.

Előbb Mezőkövesden indultunk, de ahogy teltek az évek és egyre többen megismertek bennünket, úgy nőttük ki a rendelkezésünkre álló helyeket is. Tard akkori jegyzője vetette fel számunkra, hogy az üres iskolaszárnyukat nem bérelnénk-e. Így kerültünk ide 2008-ban. Ez a lépés az iskola számára a továbbfejlődés egyik feltételének kérdését oldotta meg. A gyökerek tehát 2003–ig nyúlnak vissza. A mezőkövesdi ingatlanban óvodát alakítottunk ki 2009-ben.

Az a nyolc keresztény család a mesében egykor arra kötelezte el magát, hogy az általános iskola intézményi keretei között is olyan biztonságot, lelki stabilitást teremtsen saját gyermekeinek, mint amilyet maga a család kell, hogy jelentsen. Ezen szándék megvalósulását tükrözheti, hogy az eltelt évek alatt intézményünk sok más szülő számára is vonzó lett. Az induláskor 18 tanulónk volt: a saját gyermekeink. Azóta sokféle családi és egyben különböző felekezeti háttérből érkező gyermek felé szolgálhatunk.

Forrás? O.K.!

2014-ben jelentős változás történt. Új fenntartónk a Magyar Pünkösdi Egyház lett és egyben önálló intézménnyé váltunk tardi központtal és mezőkövesdi óvodai tagintézménnyel. Azóta folyamatos tagságunk van a Nemzetközi Keresztény Iskolák Szövetségében (ACSI).
Nevünk: Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Röviden: Forrás Oktatási Központ
Még rövidebben F.O.K.

Elmondhatjuk végre, hogy: „Ez a mi óvodánk, mi iskolánk!”, ami több mint 200 felnőtt és gyermek második otthona. Nevünkben a keresztény jelzőt azért tartjuk fontosnak hangsúlyozni, mert a gyermekekhez és egymáshoz krisztusi szeretettel akarunk odafordulni, mint ahogy eddig is. A forrást számunkra elsődlegesen a Teremtő Isten jelenti, aki egyben fenntartója minden életnek. De utalhat arra is, hogy Jézus Krisztus által mi is lehetünk forrássá, áldássá mások számára. Nevelő-oktató tevékenységünk ennek szellemében folytatódik, és  2016 szeptemberétől kiegészült középiskolai képzéssel.

Intézményünk keresztény értékeket valló, vállaló és közvetítő felekezetközi óvoda és iskola.

Nálunk egész évben iskolai kirándulás van. Külön élmény kiutazni Mezőkövesdről Tardra és vissza. A felszabadult, de fegyelmezett, családias légkörben nem csak az alapkészségeket és kötelező tananyagot sajátíthatják el a gyerekek, hanem lelkileg is kinyílnak. Ebben segít többek között a furulya, zongora, gitár, szintetizátor-tanítás, a kórus, valamint a néptánc, drámajáték, művészeti képző.
Mindez megér naponta egy utazást!

Küldetésünket leginkább a 78. Zsoltár szavaival tudnánk megfogalmazni :

„… a jövő nemzedékének is elbeszéljük az Úr dicséretét,
hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett…,
hogy Istenbe vessék reménységüket….”. 


Miért, miben lehet másabb a Forrás?


Nem állami határozat hozta létre az intézményt. Alulról szerveződött, civil kezdeményezés. Néhány ember, akik ráadásul elkötelezett keresztények, szülői felelősségük tudatában keresték gyermekeik tanítására a legjobb megoldást. Az otthonoktatást ismerjük, gyakoroltuk. Mivel más az alap, más a felépítmény és azok is mások, akik dolgoznak az építésen.

DSCF8871 Benne van a szívünk ebben a munkában. Szellemi, lelki, fizikai és anyagi áldozatok sorát hoztuk, hozzuk az évek alatt, hiszen továbbra is meg vagyunk győződve arról, hogy jó az, amit teszünk. Aki bármilyen formában is részese lesz ennek a szolgálatnak meg kell hozni a maga áldozatát, önként. Lehet, hogy reggel korán kelve sokat kell utaznia, vagy a rokonok értetlenkedésével, akár a főnöke nyomásával szemben kell helyt állnia. Igazából mindegy, hogy mi az, hisz általában azért hoz áldozatot valaki, mert magasabb szempontjai vannak, melyek tehervállalás nélkül nem teljesülhetnek. Ezért lesz számára megbecsült, értékes és a magáénak vallja azt.

  A pedagógusaink többsége elkötelezett keresztény. A csatlakozó családokat, gyerekeket nem kényszerítjük arra, hogy heti vagy bármilyen más gyakorisággal kötelezően, igazolt módon vegyenek részt istentiszteleten. Istenkeresésükben ugyanakkor készek vagyunk segíteni, iskolalelkészünk rendelkezésükre áll. Szeretnénk, ha a velünk kapcsolatba kerülő gyermekek, családok Isten szeretetére nyílnának meg és erre szeretettel válaszolnának. Egyébként mindenki a meggyőződését megtartva élheti meg kereszténységét.

Egyházi fenntartásban működünk. Egy kisegyház, a Magyar Pünkösdi Egyház vállalt be bennünket, akinek hálásak vagyunk, hogy törvényi hátteret biztosítanak számunkra, bár plusz anyagi forrásokat sajnos nem tudnak. Nincs tehát mögöttünk “pénzes nagybácsi”, nem hull magától az ölünkbe semmi. Az új és nagyszerű lehetőségének megragadása  ösztönző, de egyben leküzdendő akadály is. Szinte a nulláról kell felépítenünk gazdálkodásunkat mióta önállóak lettünk. Még szerencse, hogy a kezdetektől van iskolahimnuszunk, mely bátorít – meg fogod érteni miért, ha lentebb az oldalon elolvasod.

 

• Fontos számunkra, hogy a gyermekek különböző készségeik és  képességeik ellenére is mindnyájan megtalálják a számukra leginkább megfelelő eszközt, módot ügyességük megmutatására, személyiségük, jellemük fejlesztésére. Rátermettségük bizonyítására nem feltétlen a hagyományos iskolai tanulási keretek a legmegfelelőbbek. Nem mindenki a szavak embere, vagy kiváló emlékező tehetséggel megáldott. Sőt, vannak, akik különböző tanulási nehézséggel küzdenek. Mégis lehet nekik is sikerélményük, átélhetik értékes voltukat azt, hogy mindannyian hasznosak a közösségben. Ezért indítottuk el a zene-és képzőművészeti képzést, ezt szolgálja a néptánc, úszás lehetősége, de emiatt építettünk lovardát, vállaljuk az iskolakerttel, a közösségi munkával járó vesződségeket is. Ezek által olyan élményekhez juthatnak hozzá itt az iskolában, amit otthon nem biztos, hogy mindenki megkaphat.

Vannak terveink, ötleteink. Tudunk megújulni, nem égtünk ki, szeretjük a gyerekeket, szeretjük amit csinálunk. A szakközépiskolai képzéssel egy hosszú távú keresztény oktatást valósíthatunk meg. A mezőgazdasággal való foglalkozás szándéka nemcsak az ország, vidékünk adottságainak elismerését, értékelését jelenti részünkről. A gondolkodó, világát ismerni akaró, értő, szerető ember nem választható el a természettől, a fizikai mozgástól, alkotó tevékenységtől. A jövő nemzedéke szemléletét formáljuk a saját jövője érdekében. Megtanulhatják értékelni a kétkezi munkát azt, hogy a fáradozás különféle módjainak – akár iskolapadban, akár a konyhakertben történik is – egyformán édes a gyümölcse.

Felvételi rendszerünk egyedinek mondható. Nem a gyermeket, hanem a családot vesszük fel. Közös munkáról van tehát szó, ahol a gyerek nevelésében, okításában a szülő és pedagógus partnerként számít egymásra. A gyermek, mint főszereplő – ideális esetben  – a szülők és pedagógusok közös elvárásainak bátorító, biztató, ugyanakkor számonkérő medrében futja meg pályáját. A  jövőbeli együttműködés esélyét térképezzük fel kölcsönösen és mérlegeljük az érdeklődő család előzetes meglátogatásakor. Jó esetben az elvek és szándékok egyezni fognak, vagy közelíthetők. Szeretnénk, hogy mindenki, aki hozzánk jön nemcsak elfogadná, hanem továbbépítené azt, amire már nehézségek árán eljutottunk.

Nagyon sok szempont játszik szerepet egy intézmény kiválasztásánál. Szeretjük azokat az érdeklődőket, akik hozzánk hasonlóan tudatosan keresik a legjobb megoldást gyermekük számára, ezért kopogtatnak be hozzánk. A tanítás színvonala erős, a számonkérés szigorú. Azon munkálkodunk, hogy a gyermekek jól teljesítsenek, de mégsem kívánunk tartozni a “versenyló istálló” kategóriába. A középiskolába jelentkező végzőseinket felveszik a választott iskolába. Bár máshol is magasak az elvárások, bennünket sokan azon családok közül is megtalálnak, akiknek gyermeke valamilyen okból nem érzi jól magát az adott intézményben, esetleg szorong.

Nem angyalok járnak ide sem,  hanem hús-vér gyerekek. Természetes, hogy vannak összeütközések, sértődések, mint ahogy az is, hogy ezeket kezeljük. Verekedés, káromkodás, csúnya beszéd nem jellemző. Nincs zsarolás, fenyegetés. Szívesen járnak az óvodások, az iskolás diákok hozzánk. Az osztályok átlaglétszáma 19 fő. A légkör nyugodt, családias, bátorító. Akik korábban gyomorgörccsel mentek iskolába, itt kiengednek, felszabadulnak, gyógyulnak. Barátságok nemcsak osztályon belül, hanem a különböző évfolyamok diákjai között is szövődnek. A pedagógusok a gyerekek és szüleik számára is elérhetőek. Az évnyitók, évzárók, de az egyéb iskolai alkalmaink sem nélkülözik a vidámságot, közvetlenséget, a bensőséges családias hangulatot. Te is részese lehetsz ennek!

Iskolánk himnusza

100_6135Álmod úgy valósul meg,
ha apránként építesz.
A sok kicsi sokra megy,
így gyarapszik műved.
Életed éld szabadon,
szánj időt a szépre!
Ne sokat tégy,
de azt jól s öröm lesz a bére!

Kőre követ nap, mint nap,
titkod majd beérik.
Kőre követ nap, mint nap,
míg elérsz az égig.

Kész a szívem Istenem néked énekelni.
Új élettel, új szívvel örömmel zengedezni.
Megváltottad lelkemet, elvetted a bűneimet.
Várom égi fényed, jöjj el, jöjj Szentlélek!

Jöjj hát te is, mert Jézus hív!
Jöjj és elveszi vétked!
Szent és tiszta,
örömben gazdag új szívet ad ő néked.

Kész a szívem Istenem néked énekelni
Új élettel, új szívvel örömmel zengedezni.
Megváltottad lelkemet, elvetted a bűneimet.
Várom égi fényed, jöjj el, jöjj Szentlélek!

(A Napfivér, Holdnővér című film egyik betétdala.)

 

Gyermekeitek…

“Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár veletek vannak, nem birtokaitok.
Adhattok nékik szeretetet,
de gondolataitokat nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont,
de lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik,
ahová ti nem látogathattok el,
még álmaitokban sem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők,
de ne próbáljátok őket olyanná tenni,
mint ti vagytok.
Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem meg nem reked a tegnapban.
Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.
Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak.
Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása: Mert ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, amely mozdulatlan.”  (Kahlil Gibran)

 

Ha a gyerek…

Ha a gyereket folyton bírálják,
a lenézést tanulja.
Ha a gyerek állandó gyűlöletben él,
a háborút tanulja.
Ha a gyereket mindig gúnyolják,
a félénkséget tanulja.
Ha a gyereket folyton megszégyenítik,
a bűntudatot tanulja.
Ha a gyereket tolerancia veszi körül,
a türelmet tanulja.
Ha a gyereket folyvást biztatják,
a bizalmat tanulja.
Ha a gyereket biztonság veszi körül,
a hitet tanulja.
Ha a gyereket becsületesség övezi,
az igazságot tanulja.
Ha a gyerek teljesítményét elismerik,
a megbecsülést tanulja.
Ha a gyerek jórészt helyesléssel találkozik, önmaga szeretetét tanulja.
Ha a gyereket elfogadják,
és barátságos légkörben él,
megtanulja szeretni a világot.
A gyerekek azt élik, amit tanulnak.

(Robert Fisher)