Aki kér kap, aki KERES, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. (Máté 7,8)

Egy tudatos szülő keresi azt az iskolát, ami leginkább illik világnézetéhez, gyermeke személyiségéhez. Én is sokat kerestem az életem során, és olyat találtam, amire nem is számítottam. Olyan munkahelyet (szolgálatot), ami szinte nem is az, mert szeretem, amit csinálok. Üzletemberből lettem segédápoló, majd vasárnapiskolai tanító és később pedagógus. Megtapasztaltam Isten ígéretének beteljesedését „kicsin voltál hű, nagy dolgokat bízok rád ezután.”

Tantestületünkben az a fantasztikus, hogy ezzel a hozzáállással nem vagyok egyedül. Sokunk számára ez több, mint munkahely, ezért is óvjuk azt a légkört, ami a tanáriban tapasztalható: egymás megbecsülése, segítése, szeretése. Ahogy ez intézményi szinten összeadódik, és megfűszereződik a gyerekek szeretetével teszi különlegessé ezt az iskolát, valamint az a pedagógiai hozzáállás, ahogy változatos munkamódszerekkel és érdekes digitális eszközökkel színesítjük az órákat.

Az eredeti cél a kezdetek óta nem változott, hogy saját gyermekeinknek a tőlünk telhető legjobbat akarjuk adni, és megvédjük őket minden olyan hatástól, ami az adott életkorukban rombolja őket, mint ahogy nem ültetünk ki egy paradicsom palántát februárban csak akkor, amikor már megerősödött. Bátran bíztam és bízom gyermekeimet a munkatársaim gondos kezébe, mert tudom, hogy őket is ugyanaz a cél vezérli: hogy szeretve átadják mindazt az életbölcsességet és szaktudást, amire eddig eljutottak. Havonta értekezünk, ahol leginkább a gyerekek magatartásáról beszélgetünk, és közösen keresünk megoldást a problémás esetekre. Ebben is nyújt nagy segítséget iskolalelkészünk, aki szükség esetén egyedi beszélgetésekkel egészíti ki munkánkat.

Hiszünk, hogy minden élet egyedi és különleges értékességében és teremtettségében. Ebből következik, hogy számunkra minden gyermek egyenlő. Nem akarunk „versenyistálló” lenni, de valljuk, hogy a gyermekeknek jól kell sáfárkodniuk a talentumaikkal. Az alapok lerakása az ovinkban kezdődik, ahol nagy figyelmet fordítunk a szófogadásra és az idő előre haladtával a huzamosabb koncentráció kialakítására, hogy az iskolapadban zökkenőmenetesebb legyen az élet. Örülünk annak, hogy végzett diákjaink helyt állnak a környék legjobb középiskoláiban. Célunk, hogy szeressenek ebbe az iskolába járni. Sok gyermek találta már meg nálunk a kiteljesedését, helyreállását. Valljuk, hogy egy gyermeknek joga van tanulni és ahhoz is, hogy tanulni hagyják, így nem tudjuk azokat befogadni, akik magatartásukkal tartósan zavarják a tanórák menetét.

A szakképzésben azt fogalmaztuk meg, hogy tanuljon meg a diák dolgozni, amit kifejezetten segít, hogy gyakorlatra saját cégünkbe tudjuk kihelyezni a diákokat, ahol saját szakoktatóink segítik a szaktudás megszerzését.

Külön öröm számomra, hogy a zene, tánc vagy képzőművészet keretében is lehetősége van mindenkinek a sikerélmény megtalálására, és a bennük lévő tehetségmagok türelmes kicsiráztatására.

Végezetül, úgy tekintünk az iskolára, mint szolgáltatásra, a szülőkre, mint partnerekre, a gyerekekre, pedig mint csiszolatlan gyémántokra.

Guba István
intézményvezető