Garamvölgyi-Bene Beáta – tagintézmény vezető, furulyatanár

A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében végeztem furulya szakon. Férjemmel Harsányban élek, akárcsak az első iskolás növendékeim is, akikkel foglalkozni kezdtem diploma után. Öt év alatt sikerült a nulláról felépíteni egy népes és lelkes furulyázni vágyó gyerekcsapatot, akik azután is ragaszkodtak hozzám, hogy a Forrásba érkeztem. Az első hetekben itt szerzett benyomásaimat a következő gondolatokkal tudom összegezni: “Áldom az Istent, hogy itt lehetek, hogy egy lehetek közületek!” Az oktatói munkám mellett a Kárpátia Zenekar tagjaként muzsikálok sokat.

Szendrei Klára – szolfézstanár

Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán 2012-ben ének-zenéből alapdiplomát, 2015-ben pedig mesterdiplomát szereztem. A Forrás Oktatási Központban 2013-tól kezdtem el dolgozni és ének-zenét, valamint szolfézst tanítok. A szolfézs a tanulók számára a zenei írás-, olvasás alapjainak elsajátítását teszi lehetővé, ugyanakkor a hangszertanulást is segíti, s nem utolsó sorban fejleszti azokat az alapkészségeket – memória, figyelem, koncentrációs képesség, kreativitás -, amelyek megkönnyítik az általános iskolai tananyag elsajátítását.

Célom, hogy a tanulók a legnagyobb biztonságban szolmizáljanak, elsajátítsák a kottaolvasást, hogy egy ismeretlen darab eléneklése vagy hangszeren való megszólaltatása se okozzon majd gondot, valamint felfedezzék a magyar zene szépségeit, és szívesen énekeljék, játsszák azokat. Munkámmal igyekszem sokszínű módon – pl.: mese, zenés játékok vagy a nagyobbak számára az ún. szolfézs-foci útján – közelebb hozni a gyerekekhez a zene világát. Szeretném, ha a tanulók felfedezhetnék, hogy a zene mind a művelőinek, mind a hallgatóinak, maradandó élményt nyújt.

Vitéz Bacsi József – szintetizátor

1992-ben szereztem zenetanári képesítést – Ungváron. Pályafutásomat Visken kezdtem el. 1995-ben kerültem Mezőnagymihályi Általános Iskolához, ahol beindult a zeneoktatás. Jelenleg a Hórvölgye Alapfokú Művészeti Iskolánál tanáraként működöm a környék általános iskoláiban, 2013 szeptemberétől pedig Tardon óraadóként tevékenykedem.

Pályafutásom alatt 6 tanuló zeneművészeti szakközépiskolai felvételt nyert. Közülük 2 növendék az egyetemi végzettségen felül mestertanár képesítést is kapott.

Tanítványaimmal, több alkalommal szerepeltünk helyi, megyei, országos versenyeken, találkozókon, amelyeken nagyon szép sikereket értek el. Továbbra is célkitűzésem tanítványaim zene iránti szeretetének, alázatának fejlesztése. Minden tanulót a legrövidebb úton – személyre szabottan – sikerélményhez juttatni. Oktató-nevelő munkám során kántori képzésben részesültem, Sárospatakon. Istennek hála, szép családom van: 4 saját és 2 nevelt gyermeknek vagyok az apja. A tanítás mellett zeneművészeti előadóként is tevékenykedem. Remélem, hogy még hosszú éveken keresztül a hivatásomnak élhetek.

Csíki Lilla – furulyatanár

Gyerekkorom óta tanulok furulyázni, és a zene szeretete egészen odáig elkísért, hogy elvégeztem a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet furulya tanári szakját. Az elmúlt öt évben azt láttam és tapasztaltam, hogy a mai gyerekeknek egyre inkább szükségük van egy olyan foglalkozásra, ami lenyugtatja őket, fejleszti a koncentrációs képességüket, a szépérzéküket, a zenei hallásukat, és még rengeteg olyan tulajdonságot, ami most és később is a hasznukra válhat. A zenei tudás átadásán felül ezekre is törekszem a furulya órák során.

2019 től tanítok a Forrás Művészeti Iskolában.

Tarpai Mónika – furulya, fuvolatanárnő

2015-ben végeztem a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán MA Fuvolatanár szakon. Már 2013 óta tanítom a zene szeretetére növendékeimet. Szívesen szervezek zenetáborokat, valamint kis tanítványaimmal gyakran veszünk részt versenyeken is szép eredménnyel, mivel a munkám a hobbim is egyben. Célom egy remek, jókedvű, lendületes kis furulya/fuvola tanszak kiépítése.

2020 szeptemberétől tanítok a Forrásban.

Petró Csaba, zongora

A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének hallgatója vagyok. Zenész családban nőttem fel, így rengeteg segítséget és iránymutatást kaptam az évek folyamán.
Nagyon fontos számomra, hogy az általam megszerzett tudást továbbadhassam, szeretek tanítani.
Arra törekszem, hogy a tanítványaim ne csak zeneileg fejlődjenek óráimon, hanem jól is érezzék magukat, és egy lelki többlettel menjenek haza.

2019 től tanítok a Forrás Művészeti Iskolában.

Petróné Nyíri Zsuzsanna, szolfézs

1991 óta tanítok hegedűt és szolfézst a tiszaújvárosi Vándor Sándor Zeneiskolában, illetve 2020 szeptemberétől
óraadóként a Forrás Művészeti Iskolában. Három nagykorú fiunk közül kettő tanári pályára készül, a legidősebb, Csaba 2019-től tanít zongorát a Forrásban.

A tanári hivatás mellett a Miskolc-Avasi Református Gyülekezet Örömhír Kamaraegyüttesét irányítom és aktív tagja vagyok a Miskolci Nagycsaládos Egyesületnek. Remélem, munkámmal hozzájárulhatok a harsányi tagozat zenetanításban elért eredményeihez

Nyíriné Tatai Dorisz, kamarazene

Zenei tanulmányaimat a Hevesi Zeneiskolában kezdtem, majd Budapesten folytattam a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában  és végül Miskolcon fejeztem be a Miskolci Egyetem Zeneművészeti Intézet hegedű szakán. Már főiskolai éveim alatt dolgoztam a Miskolci Nemzeti Színháznál, majd a diploma megszerzése után a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagja lettem.

Nyíri Zsolt, hegedű

Sajószentpéteren születtem 1974- ben, iskoláimat Miskolcon, illetve Szegeden végeztem. A diploma megszerzése után külföldön dolgoztam különböző zenekarokban. 2004-ben hazatértem, Miskolcon a Nemzeti színház zenekarának, 2007- től a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagja vagyok.

A Forrás Művészeti Iskolában 2019- től tanítok.

Bodnár-Kremzer Gerda, szolfézs