Isten hozta óvodánkban!

Az óvodánk még fiatalabb, mint az iskola, hiszen 2009. szeptemberében indult el. A Tardra történő kiköltözéssel felszabadultak a termek, melyeket közösségi célokra továbbra is használtak a családok, gyerekek. Mivel igény volt rá, felmerült az óvoda létesítésének gondolata.

Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük a honlapunkra látogatókat, érdeklődőket!

Pedagógusként egyre inkább látjuk, hogy a jövőre nézve ebben a rohanó világban össze kell fognunk a szülőkkel, együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy azok az értékek kerüljenek előtérbe és épüljenek be a gyermekeink személyiségébe, amelyek megtartó erőt jelenthetnek az élet nehézségei, viharai közepette is. Fontos számunkra a családi kapcsolatok erősítése, a szeretet, az összefogás, a hit, a bizalom Isten felé és egymás felé is.

Óvodánkban keresztény értékrend alapján neveljük a ránk bízott gyermekeket, Istentől kapott talentumainkkal és szerzett ismereteinkkel szeretetteljes, biztonságos környezetet biztosítva nekik.

Tevékenységek

Fontosnak tartjuk a gyerekek szabad játékát. A játékot a legfőbb tevékenységi formának tekintjük, mely örömforrás számukra, és a feszültség levezetése mellett fejleszti a személyiségüket. Az óvodások személyiségének sokoldalú formálását, és az egyéni képességek tudatos kibontakoztatását tartjuk szem előtt. Pedagógiai programunk alapján minden héten változatos tevékenységeket kínálunk a gyerekek számára, melyben fejlődnek szociális képességeik, bővülnek ismereteik, finomodik erkölcsi értékrendjük, fejlődik mozgásuk és alakul helyes énképük is.

Heti rendünkbe beépítjük a különböző tevékenységi köröket: a környező világ tevékeny megismerését matematikai tartalommal, mesét-verset, kreatív-kézműves tevékenységeket, ének-zene-mozgást és mindennapos testnevelést. Tevékenységeink feldolgozása komplex formában valósul meg. Ezeken kívül, nevelési munkánkat segíti még egy logopédus kolléga, egy tehetséggondozó gyógypedagógus, illetve egy zenetanár, aki zeneovit tart az arra fogékony gyerekeknek.

Világkép

Hiszünk abban, hogy mindent Isten alkotott, az Ő teremtményei vagyunk. Bibliai értékeket szeretnénk átadni vallási, felekezeti megkötöttségek nélkül. Intézményünk lelkésze, Petz Renáta, aki minden héten interaktív foglalkozásokat tart sok-sok történettel, énekkel és játékkal, valódi, élő kapcsolatra, Istennel való személyes közösségre bátorítja a gyermekeket.

Működésünk

Két vegyes csoporttal működünk, a Bárányka és Szivárvány csoporttal. Mindkét csoportban 23-25 kisgyermek játszik és ügyesedik együtt 2-2 óvodapedagógus és három dajka néni segítségével. ĺgy, amennyiben testvérek járnak hozzánk, nincsenek elválasztva egymástól, ami további biztonságérzetet adhat nekik. Ugyanúgy tudják támogatni az ügyesebbek, a nagyobbak a kicsiket, mint ahogy ez otthon, a családban is természetes és kívánatos. A vegyes életkorú csoport további előnye még, hogy az iskolába járás alól egy évig felmentett gyermekek továbbra is a megszokott személyekkel, a saját csoportjukban maradhatnak.

Felvétel

A jelenlegi törvény szerint, ha adott év augusztus 31.-ig betölti a kisgyermek a 3. életévét nincs tovább mese – legalábbis ebben a tekintetben nincs – be kell íratni az oviba. Ha pedig már mindenképpen oviba kell járni a gyermeknek – amit ki-ki természetesen, vagy esetleg némi tragédiaként él meg családi szinten -, akkor legalább már egy olyan közösségbe járjon a csemete, ahol egy “második családban” érezheti magát. A Forrás Ovinál jó helyen jár az aggódó anyuka is: itt igazi otthonosság és szerető felnőttek várják vegyes csoportjainkban. A csoportok létszáma: 24-25 gyermek.

Felvételi rendszerünk szerint tavasszal ismerkedős napokra jönnek az érdeklődő szülők és gyermekeik, amikor betekintést nyerhetnek óvodánk életébe. Majd a beiratkozni kívánó családokhoz családlátogatásra megy a gyermek leendő óvó nénije az intézmény lelkészével.

Érdeklődni- az óvodavezető-helyettest keresve- az óvodai telefonszámon: 70/ 492-8472         

ill. email címünkön  lehet: [email protected]

Beszoktatás

Az oviba szoktatásban rugalmasak vagyunk. A szülő itt maradhat az első napokban, majd fokozatosan, egyre hosszabb időre hagyja itt gyermekét. A lényeg, hogy az új óvodásunk megszeresse új környezetét, pedagógusait, társait, hogy biztonságban érezze magát intézményünkben.

Ünnepeink

Óvodánkban lehetőség van a születésnapok megtartására. Ilyenkor az ünnepelt kedveskedik a társainak süteménnyel, tortával. A kis társak pedig ajándékként rajzolnak valamit, énekelnek és verset mondanak neki.

Már hagyomány nálunk az Idősek napja a nagyszülőkkel, az Adventi kézműves nap, Farsang tájékán a „Vidám nap”, illetve az Anyák napja, a Gyereknap és a nagycsoportosaink ballagása. Ezeken a programokon a szülők is részt vehetnek.

Óvoda-iskola

A nagycsoportos korú gyermekeink beiskolázását elősegíti, hogy évente kétszer meglátogatjuk intézményünk tardi elsőseit, akik közül sokan a mi óvodásaink voltak. Emellett a várható osztályfőnököt meghívjuk január-február környékén egy szülői értekezletre, ahol „első kézből” hallhatnak a szülők az iskolában folyó munkáról. Mindez csak egy nagyon kis szelete óvodánk mindennapi életének, de ha hasonló elképzelése, értékrendje van önnek is, akkor forduljon hozzánk bizalommal!

Kondás-Maróti Sarolta
óvodavezető