Saját neveltetésemen keresztül szeretném elmondani, hogy számomra mi a legfontosabb most a jelenben és a jövőre nézve. Legfontosabb a hit a szeretet a becsület, és az erkölcs. Édesanyámtól azt tanultam, hogy az embernek egy rangja van, a jelleme. Én is eszerint próbálok élni és szeretném továbbadni mind a saját gyermekemnek, mind pedig az óvodás gyermekeknek. Úgy látom, hogy ebben a rohanó világban, a jövőre nézve, össze kell fognunk a szülőkkel, és azon kell együtt dolgoznunk, hogy ismét előtérbe kerüljön a család, a szeretet, a hit és az összefogás.

Óvodánkban fontosnak tartjuk, a gyermekek keresztény szellemben való nevelését. Pedagógusaink Istentől kapott talentumaikkal és szerzett ismereteikkel ajándékozzák meg az óvoda közösségét. Gondos pedagógiai munkával családias, szeretetteljes, biztonságos környezetben neveljük a ránk bízott gyerekeket. Az intézmény lelkésze által hetente tartott interaktív foglalkozások segítik a keresztény értékek megélését, megtanítják a gyermekeket rácsodálkozni a teremtett világra. A gyermekek személyiségének sokoldalú formálása: érzelmi, értelmi, testi-szociális fejlesztése és az egyéni képességek tudatos kialakítását szem előtt tartjuk. Változatos és sokféle tevékenységet kínálunk a gyerekek számára, melyben fejlődnek szociális képességeik, bővülnek ismereteik, erkölcsi értékrendjük, fejlődik mozgásuk és alakul helyes én-képük.

Fontos számunkra a gyerekek szabad játéka, szerepjátéka, melyek jelentősen hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez. A játékot a legfőbb tevékenységi formájának tartjuk, mely az örömforrás és a feszültség levezetése mellett sokoldalúan fejleszti a személyiséget. A játék tartalmát a néphagyomány-ápolás eszközeivel gazdagítjuk. Óvodánkba a heti rendbe beépítve tehetséggondozás működik a néphagyomány értékeivel: labdás sportjátékok, vitamintorna, népijátékok gyermektánc – néptánc, biblia történet –drámajáték, kézműves műhely. Tevékenységek feldolgozása komplex formában valósul meg.

Az életkori sajátosságokat figyelembe véve fejlesztjük a gyerekeket és készítjük fel nagycsoportosainkat az iskolai életre. Amennyiben, ha testvérekként járnak hozzánk oviba, akkor sincsenek elválasztva egymástól, ami további biztonságérzetet adhat nekik. Vegyes életkorú gyermekek csoportjában az iskolába járás alól egy évig felmentett gyermekek továbbra is a megszokott személyekkel, az ismerős környezetben maradhatnak.

Két vegyes csoportunk van, amit nagy előnynek tartunk, ahol maximum 25-25 kisgyermek játszhat és ügyesedhet együtt, 4 óvodapedagógus és három dajka néni segítségével. Kicsik és nagyok együtt élnek, ugyanúgy támogatják az ügyesebbek a kicsiket, mint ahogy ez otthon, a családban is természetes.

Az érdeklődő – és reménység szerint jövőbeni partner – családokhoz, ismerkedős nap után előzetes családlátogatásra megyünk az intézmény lelkészével. A gyermekek oviba szoktatásában is teljesen rugalmasak vagyunk, a szülő itt lehet és nem csak egy napon. A lényeg, hogy gyermekük megszeresse új környezetét, pedagógusait és társait és biztonságban érezze magát intézményünkben.

Pecsmán Anita
óvodavezető