Letölthető dokumentumok

Étkezés térítési díjak 2021 Június hónap
A fenti táblázat a május 31-e után beérkezett befizetéseket nem tartalmazza. Aki ezen dátum után fizetett, az a megjelenő összegből vonja le a már befizetett összeget és csak a különbözetet fizesse ki.

Művészeti iskola térítési díjak 2020. November hónap

A jelenlegi törvény szerint a gyermeket az iskolai órarendi tanóráit követően, 16.00 óra előtt csak külön igazgatói engedéllyel, a szülő kérésére lehet a kötelező iskolai bent tartózkodás alól felmenteni. Az erre vonatkozó kérelmet itt lehet letölteni és a kinyomtatást követően, az olvashatóan kitöltött, megindokolt kérelmet az iskolába kérjük eljuttatni. Az igazgató határozatban értesíti a kérelmezőt az elbírálásról.

Szülői kérelem 2021-2022

Nyilatkozat étkezés igénybevételéről 2020-2021

Ha nem a menzát veszi igénybe, akkor textil szalvétát/asztalkendőt kell használni a pad leterítésére étkezéskor.

Egészségügyi nyilatkozat

Pénztári  fogadóidő 2021

Nyilatkozati fogászati szűrésről

Hozzájárulás fényképkészítéshez

Tanév rendje 2020 -2021

Iskolai eszközigény 2021-2022 tanévre

Mezőkövesdi ingyenes, helyi buszbérlet igénylő

Felelősségvállalási nyilatkozat lovagláshoz

Tanszertámogatás 2020
A Mezőkövesdi Önkormányzat által kiírt lehetőséget lehet a fenti, letölthető nyomtatványon igényelni szeptember 30-ig.

• Órarend 2020-2021. tanév osztályok szerint
Néhány órarendi rövidítés magyarázata:
TD= tánc -és dráma · népt= néptánc · tech= technika · hit= hittan · of = osztályfőnöki
term= természetismeret

Iskolai csengetési rend
Évfolyamtól függetlenül mindenkinek kell, hogy legyen váltócipője, amit használ is.

• Szervezeti és működési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Pedagógiai program

Házirend iskola
Házirend óvoda
Házirend művészeti
Házirend lovarda

Igazgatói beszámoló 2014-2015
Igazgatói beszámoló 2015-2016

Iskolai munkaterv 2015-2016