Pedagógusaink, Munkatársaink

A La Mancha lovagjai

Egy kedves barátunk (az alapítók egyike), aki a tardi kiköltözésünkkor készített az iskoláról bemutatkozó kisfilmet, ő hasonlított ebben bennünket Don Quijote-hez; vagyis olyan mai harcosoknak tekint, akik egy szebb, nemesebb után vágyakozva, képesek arról is elfeledkezni, hogy talán a lehetetlent akarják. (Ha érdekel a film, akkor ide kattinthatsz, ha Coldplay rajongó vagy, akkor külön is örülni fogsz neki.) Egy olyan kis iskolában ahová nem angyalok járnak a tanárok sem lehetnek tökéletesek. De mégis olyan emberek, akik bár hibázhatnak, de tudnak bocsánatot is kérni. Szeretjük a gyerekeket és ők is minket. Nem csak szavakkal, hiszen nem félnek megérinteni bennünket és mi sem őket. Sok alsósnak az anya-apa pótló felnőttet is jelenti a tanító, tanár. De felső tagozaton sem ritka, hogy még 8. osztályosok is kiáltva futnak oda és ölelnek meg egy-egy tanárnőt, aki hosszabb hiányzás után tér vissza. A tantestület bár nem a legnagyobbak közé tartozik, de arányaiban sok férfivel büszkélkedhet. Általában más tekintélyt jelentenek ők a gyerekek számára, mint a hölgyek. A pedagógusok, munkatársak közül vannak, akik Tardon élnek, de a többség  – akárcsak a gyerekek – Mezőkövesdről és környékéről jár be az iskolába. Az intézmény minden dolgozója között jó kapcsolat van. Számíthatunk egymás segítségére, megértésére. Mindennapos a vidám hangulat, a viccelődés a tanáriban. Megértő, támogató vezetőkkel felszabadultan tudjuk végezni a munkánkat. Ez természetesen kihat a gyerekek között végzett szolgálatunkra is. Örömmel járunk az iskolába, de a szünetet, a pihenést megérdemeltnek tartjuk a tanár és diák részére egyaránt.

 

Guba István – intézményvezető

Tíz gyermek édesapja és egy asszony férje. Már azért is ő lehetne az intézmény vezetője, hogy nagy családját jól tudja igazgatni. De ennél mégis többről van szó! Még csak nem is azért alkalmas rá, mert neki a legtöbb az egy főre jutó “papírja”: agrármérnök, biológia-kémia-technika szakos tanár, közoktatás vezető. Rendkívüli teherbírású, tele van ötletekkel és megvalósításukkal igazi úttörő egyéniség. Mégis, ami miatt az intézmény élén áll az, hogy benne van a szíve. Az alapítók egyike és már akkor az első pedagógus volt, amikor még meg sem volt erre a papírja. A többi család az induláskor azt szerette volna, hogy ennek ellenére is ő legyen az egyik, aki foglalkozik gyermekeikkel. Annak alapján amit addig tett, ahogy megismerték, bizalmat szavaztak neki a jövőre nézve is. Nem véletlen, hogy egyik kedves bibliai verse: “Kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután.” Mindent meg lehet vele beszélni mint főnök és nem rest tanulni a kollégáitól sem. Örülünk, hogy vállalta az intézmény vezetésének felelősségét.

 

Bajzátné Winkler Niké – intézményvezető-helyettes
2016. szeptembertől segíti a fizika tanítását, melyhez képesítését Egerben szerezte. Jelenleg ugyanitt végzi a tanítói szakot. Az élménypedagógia, a kreatív tanítás híveként kísérletek és hétköznapi példák segítségével hozza közel tanulóihoz az elsajátítandó tananyagot. Nagy teherbírású, energikus személyiség, aki a magánéletében is fontosnak tekinti az általa hasznosnak tartott ismeretek átadását, terjesztését. Három lányuk nevelése mellett is rendszeresen vezet több településen baba-mama klubokat, illetve öko szemléletű házi praktikákról tart előadásokat. 2019. szeptemberétől intézményvezetői-helyettesi megbízást is teljesít, a DÖK munkáját segítő pedagógus és a 7. osztály osztályfőnöke.

 

Juhász Tibor –  iskolalelkész

A Tardra történő kiköltözés óta segíti az itteni munkát mint iskolalelkész. Ezt megelőzően közel húsz évig az idegenforgalom területén foglalkozott emberekkel. Az intézmény szellemi-lelki hátterét jelentő közösség egyik vezetője. Családja az alapítók között van, négy gyermek édesapja. A Pünkösdi Teológiai Főiskolán végzett teológusként. Hittanoktatás mellett az intézmény vezetésében is részt vesz. Az intézményvezetővel különböző személyiségük miatt is jól kiegészítik, segítik egymást. Közvetlenségével könnyen megtalálja a közös hangot a gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Bárki számára elérhető az ajtaján olvasható Meghallgat-lak felirathoz híven.

 

Guba Istvánné Mariann
Osztályfőnök 1. osztály – 11 tanuló

Idő előtt kellett régi-új kolléganőként visszatérnie a katedrához 2015. szeptemberében, miután a GYED miatt két éve őt helyettesítő tanítónő iskolát váltott. Tíz gyermek édesanyjaként nagy tapasztalattal és határozottsággal rendelkezik egy működőképes csapat felépítésében és összefogásában, amit az osztályban jól hasznosíthat. Munkájára, osztályára igényes pedagógus. Az osztály faliújságjára új címszavak kerültek úgy mint: rend, tisztaság, fegyelem, figyelem. Mostantól csak hegyes ceruzák lesznek a tolltartóban! Tanítói munkája mellett hivatásos nevelőszülő is, mert szereti a gyerekeket. A másokét is.

 

Pap Istvánné Annamária
Osztályfőnök 2. osztály – 22 tanuló

A debreceni főiskolai évek után férjével együtt kezdték a tanítást, és azóta is együtt, egy helyen dolgoznak. Több évig otthon oktatta fiát, aki mára már az egyetemet is elvégezte. Egy tyúkanyó gondosságával és határozottságával gyűjti maga köré az osztálya tagjait. Nem rest utánajárni annak, hogyan teljesítik, valósítják meg a diákok azt, amit kér tőlük. Nyugodt következetességének előbb-utóbb megadják magukat a gyerekek. Ő vezeti azoknak a tanulóknak a csoportját, akik külön is imádkoznak az iskoláért, családjukért, magukért.

 

Pap István
Osztályfőnök 3. osztály – 19 tanuló

Lehet, hogy sokaknak szokatlan, hogy 6-7 éves gyerekek egy őszülő, szakállas tanító bácsihoz ragaszkodjanak, de István esetében mégis így van. Tapasztalatában, szakértelmében megbízva az iskolavezetés évekig arra kérte, hogy ő indítsa el az elsősöket, azután más tanító foglalkozott a diákokkal. Ő viszont régóta szerette volna már azt, hogy az alsó tagozat négy évfolyamán, így hosszabb távon felépítve adhassa át mindazt, ami kinek-kinek az alapkészségek kibontásához, megerősítéséhez szükséges.Az ő személyes hitbeli döntésére volt szükség, hogy a jelenleg is folyó oktató-nevelő munka annak idején elindulhasson. Több mint másfél évtized után otthagyta addigi munkahelyét azért, hogy az első 18 gyermekkel foglalkozzon. Az alapítók egyike, három fiú édesapja. Debrecenben szerzett tanítói diplomát. Jó humorral, felkészültséggel és reménységgel végzi munkáját.

 

Nagyné Csufor Szilvia Anett
Osztályfőnök 4. osztály – 16 tanuló

Már azelőtt is tanított, hogy csatlakozott volna a tantestülethez. Három fiú édesanyja, és minden nap Noszvajról jön az iskolába. A nagykőrösi Tanítóképző Főiskolán végzett, mint tanító és hitoktató. Derűs, jó kedélyű munkatárs. Nemcsak az osztályát tanítja, hanem alsó tagozaton a népi játékok és néptánc elemeit is vele sajátítják el a gyerekek. Kreatív, szeret kézműveskedni. Egyházi közösségében kántori szolgálatot is ellát, de tanítónőként is szívesen énekel, zenél. Közreműködésével, szervezésével az iskolai rendezvények is sokkal színesebbek.

 

Kleszóné Szabó Emese
Osztályfőnök 5. osztály – 14 tanuló

2014 szeptemberétől csatlakozott a tantestülethez. Tardon él családjával. Két gyermeket nevelnek férjével. Egerben végzett biológia-környezetvédelem szakon, és mióta nálunk van fejlesztő pedagógusi képesítést is szerzett. Az iskolában a természetismeret és biológia tanítása a fő feladata, és a gyerekek fejlesztése. Kedves, csendes, szerény személyisége nem akadályozza meg abban, hogy a gyerekek figyelmét magára vonja. Ez az első iskola, ahol átadhatja tudását és nagyon lelkes ebben a feladatban. Jelenleg egyetemi levelezőként logopédusnak képzi magát.

 

Pető Józsefné Katalin
Osztályfőnök 6. osztály – 25 tanuló

Az alapítók között ott volt a Pető család is, melyben négy gyermeket nevelnek. Debrecenben végzett magyar-történelem szakos tanárként, majd etika tanári képesítést is szerzett. Korábban középiskolákban tanított. Magas szintű lexikai tudással bír, tantárgyait nagy szeretettel oktatja és jóindulattal értékeli a gyerekeket. Nyugodt, kiegyensúlyozott pedagógus. Precízen és gondosan végzi a sok adminisztrációval, javítással járó feladatait is.

 

Bajzátné Winkler Niké intézményvezető-helyettes
Osztályfőnök 7. osztály – 15 tanuló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molnár Miklósné Csilla
Osztályfőnök 8. osztály – 29 tanuló

Csilla régóta a tanári pályán van. Diplomáját Nyíregyházán szerezte mint matematika-fizika szakos tanár. Mielőtt Tardra érkezett Mezőnagymihályon oktatott, de ő Mezőkeresztesen él. Számára nagy változást, új ismereteket és megtapasztalást hozott, hogy egy keresztény iskolában taníthat. Sok csodát élt át azóta magánéletében. A felsősök problémáival nagyon tud azonosulni, együttérző velük, ezért nem véletlen, hogy őszintén feltárják előtte vívódásaikat, félelmeiket. Jelenleg matematikát tanít – a középiskolában fizikát is – és logikai szakkört vezet.

 

Nagy-Veres Enikő
Osztályfőnök 9. osztály – 13 tanuló

Debrecenben 2007-ben élelmiszer minőségbiztosító agrármérnökként végzett. Versenyszférában kezdett. 2010- től férjével saját gazdaságot alapítottak, ahol a mai napig főként tejhasznú állattartást folytatnak. Kistermelői tevékenységet 2012 óta végez. Nagy teherbírással, szeretettel foglalkozik nemcsak 2 fiukkal, hanem a középiskolásokkal is. A kistermelő szakon oktat. A kétkezi munka jeles képviselője, profi dekoratőr és kiváló énekhangja van.

 

Krupa Zsolt
Osztályfőnök 10. osztály – 20 tanuló

20150601_111250Amikor ez az iskola indult még nem itt tanított, de az alapító családokkal együtt ő is mást szeretett volna saját gyermekeinek. Egerben végezte tanulmányait testnevelés és földrajz szakon. Az utóbbi tantárgyból mesterképzésen is részt vett. Minden évben az úszást is ő oktatja az 5. évfolyamnak. Szereti a humort, és osztályai nemcsak határozott vezetésének örülhetnek, hanem annak is, hogy tud kedvezményeket adni. Iskolabuszunkat is ö vezeti.

 

Kaszó Tibor
Osztályfőnök 11. osztály – 6 tanuló

Szaktanárunk Kárpátalján született. A Szent István Egyetem Kertészmérnöki karának határon túli tagozatán végezte tanulmányait Beregszászon. Ezután ugyanitt végzettséget szerzett földrajz-biológia tantárgyak oktatásához a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskolán. További tanulmányait az Ivano-Frankivszki Stefánika Egyetemen végezte. Anyanyelvi szinten beszéli az orosz és az ukrán nyelvet. Két gyermek édesapja. A gazdaképzős diákok oktatásában veszi ki részét.


Ignácz József
szakoktató
Középiskolai képzésünk alapszakembere, szakoktató. Kertészmérnök végzettséggel és nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik a növények, de az állatok világában is. Korábbi munkái során dolgozott egyedül, de vezetett brigádokat is. Jó szervezési és kommunikációs készségének köszönhetően egyszerre több embert is kiválóan eligazgat. Bár ilyen fiatal korosztállyal és létszámmal, mint a szakközépiskolásaink korábban nem volt még dolga, de saját családjában 3 fiút nevelnek. Nagyon jól beilleszkedett és megtalálja a hangot munkatársaival, diákjaival egyaránt. Tele van ötletekkel és hozzáértően szervezi a tangazdaság kialakítását, bővítését. Jelenleg mérnöktanári képesítésének megszerzésében folytat tanulmányokat

 

Juhász Tiborné
vizuális kultúra, dráma, képző

Egerben végzett földrajz-rajz szakon. Ő volt az a szülő, aki első osztályos gyermekét otthon kezdte tanítani. Ez indította el a többi baráti családban is az együtt gondolkodást, amiből kinőtt az iskola. Már az indulásnál besegített, amikor kisebb gyerekeivel még főállású anyaként volt otthon. Korábban a természetismeretet, a tanulás tanítását is oktatta, jelenleg rajzot, művészettörténetet, drámát tart. A képművészeti képzés felépítése, működtetése az ő feladata. Bábkészítő – és játékos képesítést is szerzett. Pályázatokra nagy erőbedobással, lelkesen készül, ezért szép eredménnyel szerepelnek növendékei.

Kondás Sándor
matematika, fizika, informatika
20150602_142756Bár annak idején még nem volt családja, de ő is támogatta azt, hogy belekezdjünk ebbe a munkába. Mellette állt mint annak a közösségnek egyik vezetője, amelybe az alapító családok is tartoztak. Azóta már bekapcsolódott ő is az oktatásba. A Debreceni Egyetemen matematika-fizika-informatika szakon végzett, és hosszú ideig középiskolában tanított. Nálunk informatika órákat tart.

 

Szendrei Klára
ének, szolfézs

20150601_111747

Egerben 2012-ben ének-zenéből alap, 2015-ben pedig mesterdiplomát szerzett. 2013-tól ének-zenét, valamint szolfézst tanít az általános ill. művészeti iskolánkban. Besegít a könyvtár vezetésében. Időközben történelem tanári diplomát is szerzett.  Friss, új ötletekkel igyekszik megszerettetni a tantárgya minden elemét. Adandó alkalommal szívesen focizik a tanulókkal.

 

Bodolainé Gyarmati Rita
angol nyelv
Gyermekei intézményünkbe járnak és most örömünkre Rita is segíti munkánkat. 2017. szeptemberétől vállalta a felsős és középiskolás angol nyelv oktatását. Miskolcon diplomázott, majd mesterképzést is folytatott. Eddig a középiskolás és felnőtt képzésben szerzett több éves tapasztalatot, melyet gyermekei születése akasztott meg egy időre. Csendes, de határozott, következetes, kedves  személyiségével igyekszik a nyelv oktatását eredményessé, élvezetessé tenni.

 

Lázár Andrea
angol nyelv

Az angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomáját Egerben szerezte és zsebében az oklevéllel Angliába utazott. Tizenegy évig élt és dolgozott a szigetországban, ahol munkája során legnagyobb részt emberekkel foglalkozott. Visszatérve magántanárként oktat és mellette elvállalta iskolánkban a nyelvtanítást. Könnyen alkalmazkodott a kihíváshoz és jól érzi magát az új környezetben.  A DÖK munkáját is támogatja.

 

 

Milodánovics Ágnes
rajz, vizuális kultúra, meseterápia

“Hinni a csodákban, végigvinni a lehetetlent, végigjárni járatlan utakat, benézni a mélységbe, új szárnyakat építve új helyekre szállni, belesni a titkos ajtókon, és hatalmas kapuk hatalmas zárát kinyitni – mindezt a hit, a szeretet, a mesék, a gyermeki lét, és a művészet teszi lehetségessé. Hiszem, hogy a kéz fogja az ecsetet, és a szív fest. Éppen ezért minden munka egyszeri, megismételhetetlen, fantasztikus, belülről jövő csoda.” Na, ezért szeretik a gyerekek Ágival a  tantermi vagy szabadban történő alkotást.

 

Stefánné Gulya Kinga
magyar nyelv és irodalom, történelem, napközis tanár

Kedves, lelkes személyisége sokat tesz hozzá a jó iskolai légkörhöz, munkához. Általános és középiskolában is tanít a kreatív tanítás képviselőjeként. A napközisek csak Anyaként szólítják és minden délutánra kitalált egy hetente ismétlődő különleges tevékenységet számukra. Új, eddig hiányzó iskolai eseményeket valósított meg, melyek a játszva tanulást  segítik.Tardon él családjával.

 

Zeneiskolai tanáraink, akikről a Művészeti iskola link alatt olvashatsz:

Garamvölgyi-Bene Beáta, furulya
Árvai Beáta
, oboa, furulya
Szendrei Klára, szolfézs
vitéz Bacsi József, szintetizátor
Mrena Csongor, gitár
Csíki Lilla, furulya
Nyíri Zsolt, hegedű
Petró Csaba, zongora
Tarpai Mónika, furulya, fuvola
Bodnár-Kremzer Gerda, zongora, szolfézs

Köszönet: Nagyné Rózsa Zsuzsanna tanárnőnek, aki a zenetagozat elindításában, működtetésében a kezdetektől hat éven át nagy segítséget nyújtott és magas színvonalon oktatta a zongorát.

 

A tantestület tiszteletbeli “tagjai”, Erikák, akik hetente különlegesen erősítik munkánkat

Lázárné Hoffmann Erika

Erika szakvizsgázott gyógypedagógus, pszichopedagógus, logopédus. Kimondani is nehéz ezeket a szavakat, nem is beszélve a mögöttük lévő tudomány elsajátításáról és olyan profi alkalmazásáról, mint ahogy ő teszi. Fő szakterülete a logopédia, de ha felnőttek között van szakértői bizottsági tevékenységet végez, és egyben megyei logopédiai munkaközösség vezető is. Ha pedig megjelenik az iskolában, akkor minden gyerek tudja, hogy valami jó fog történni, nyugodtak lehetnek, hisz Erika néni mindig kiegyensúlyozott.

 

 

Rapcsákné Szűcs Erika

Erika szakvizsgázott gyógypedagógus, pszichopedagógus. Keveseknek adatik meg a suliból, hogy olyan kiváltságban legyen részük, hogy vele tölthessenek egy órát és megkaphassák gondos figyelmét. Mindig mosolygós, sőt szívesen nevet, szereti a vidámságot itt pedig talál társakat ebben. Figyelmes és segítő nemcsak a gyerekekhez, hanem egyaránt a kollégákhoz is. Tanácsai előrelátóak, amit kedvesen és tapintatosan oszt meg. Gyakran is fordulunk hozzá, hisz szakterülete: nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység.

 

Nélkülük nem lenne teljes a munkánk:


Hajdu Noémi Felícia
iskolatitkár
20150601_111519Noémi családja volt az első, akik az alapító családokon kívül elsőként merték kezeinkre bízni legnagyobb gyermeküket. Ügyes-bajos dolgaikkal a szülők nyugodtan fordulhatnak hozzá, mert soha nem jön ki a sodrából, rendkívül nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség, aki örömmel segít, közbenjár, amiben tud. Ha van rá lehetősége segít pályaorientációban és a pedagógiai munkában is.

 

Mitterhuber Gergő
rendszergazda

_dsc1889Ifjú titánként 2016. szeptemberében kezdett nálunk; ez az első munkahelye. Csendes, türelmes, szolgálatkész fiatalember, aki a rábízott feladatokat igyekszik a legjobban teljesíteni. Fiatal kora nem akadályozza abban, hogy megtalálja a hangot a digitális kompetenciában lemaradó idősebb munkatársaival, akiknek sokat segít.

 

 

Feketéné Orosvári Krisztina
munkaügyi munkatárs

Krisztina Tardra költözött családjával, gyermekei iskolánkban tanulnak. 2017. januárjától segíti munkánkat. Bérügyintézői képzettséggel a munkaügyi feladatokat látja el. A nagyon sok papírmunkával járó teendőit pontosan, lelkiismeretesen végzi. Utánanéz a dolgoknak, szeret biztosra menni. Kapcsolatot tart a munkaügyi központtal és figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket a munkavállalók alkalmazása során.

 

 

 

Pázmándiné Murányi Márta
adminisztrációs munkatárs

Mérlegképes könyvelő végzettséggel 2019. őszétől segíti az adminisztrációs munkát. Ezen belül a pályázatok figyelése, pályázás és megvalósítás a kiemelt feladata. Jól érzi magát új közösségében és kolléganőivel össze tudnak dolgozni.

 

Vámosné Csufor Éva
pedagógiai asszisztens

2019. őszétől segíti alapvetően az elsős, de igény szerint a tanítói munkát. A  legkisebbek beilleszkedésében, eligazításában szinte nélkülözhetetlen és nagyon hasznos tevékenysége. Türelmes és jól tűri a terhelést, amely nap mint nap jelentkezik.

 

Szemán Jánosné Ibolya, Szemán Csabáné Mónika, Budai Istvánné Zsanett
takarítók

2015.10 184

Ők gondoskodnak arról, hogy naponként rendbe, tisztaságba érkezzünk, még ha sokszor nem kevés tennivalót is hagyunk hátra nekik. Tipikus háziasszonyi teendőt látnak el, amit mindenki természetesnek vesz, ha kész van, de ha elmaradna, akkor szenvednénk a hiányától. Egy kivételével már minden termet birtokba vettünk a régi iskolaszárnyban is, ami nem kis helytállást igényel részükről. Tardon élnek.

 

Pribéliné Bartók Katalin
lovasoktató
1Kata feladta a könyvelést Budapesten, hogy a lovak és gyerekek között lehessen. Nem most kezdett lovaglással foglalkozni és szakértelme, tapasztalata nagy segítséget jelent a lovarda működtetésében, a lovakról történő gondoskodásban. Szívesen, lelkesen segít tanácsaival, hogy a környék legjobb lovasiskoláját hozzuk létre. A gyerekek egyből megszerették, jól ért a nyelvükön és keze alatt határozottan, kiegyensúlyozottan fejlődnek. Besegít az adminisztrációs, pénzügyi teendőkbe is.

 

Molnár Miklós
műszaki vezető, tangazdasági munkatárs
20150924_104324Miklós munkájára igényes, precíz, alapos munkatárs; korábbi fő szakterülete a hegesztés volt. Egyik régi szerelme a lovaglás és korábban több évet lovászként is dolgozott. A megnövekedett lovaglóigény kielégítésében és a pacik ellátásában ő is örömmel besegít. Az egyre bővülő tangazdaság állatainak gondozása, azok szállásának elkészítése, karbantartása és minden más szervező, építő, javító tevékenység is rá hárul.