Pedagógusaink

A La Mancha lovagjai

Egy kedves barátunk, aki a tardi kiköltözésünkkor készített az iskoláról bemutatkozó kisfilmet, ő hasonlított ebben bennünket Don Quijote-hez; vagyis olyan mai harcosoknak tekint, akik egy szebb, nemesebb után vágyakozva, képesek arról is elfeledkezni, hogy talán a lehetetlent akarják. (Ha érdekel a film, akkor ide kattinthatsz, ha Coldplay rajongó vagy, akkor külön is örülni fogsz neki.) Egy olyan kis iskolában ahová nem angyalok járnak a tanárok sem lehetnek tökéletesek. De mégis olyan emberek, akik bár hibázhatnak, de tudnak bocsánatot is kérni. Szeretjük a gyerekeket és ők is minket. Nem csak szavakkal, hiszen nem félnek megérinteni bennünket és mi sem őket. Sokaknak alsó tagozatban az anya-apa pótló felnőttet is jelenti a tanító, tanár. De felső tagozaton sem ritka, hogy még 8. osztályosok is kiáltva futnak oda és ölelnek meg egy-egy tanárnőt, aki hosszabb hiányzás után tér vissza. A tantestület bár nem a legnagyobbak közé tartozik, de arányaiban sok férfivel büszkélkedhet. Általában más tekintélyt jelentenek ők a gyerekek számára, mint a hölgyek. A pedagógusok,munkatársak közül vannak, akik Tardon élnek, de a többség Mezőkövesdről és környékéről jár be az iskolába. Az intézmény minden dolgozója között jó kapcsolat van. Számíthatunk egymás segítségére, megértésére. Mindennapos a vidám hangulat, a viccelődés a tanáriban. Megértő, támogató vezetőkkel felszabadultan tudjuk végezni a munkánkat. Ez természetesen kihat a gyerekek között végzett szolgálatunkra is. Örömmel járunk az iskolába, de a szünetet, a pihenést megérdemeltnek tartjuk a tanár és diák részére egyaránt.

 

Guba István

20150601_112312Tíz gyermek édesapja és egy assszony férje. Már ezért is ő lehetne az intézmény vezetője, hogy nagy családját jól tudja igazgatni. De ennél mégis többről van szó! Még csak nem is azért alkalmas rá, mert neki legtöbb az egy főre jutó “papírja”: agrármérnök, biológia-kémia-technika szakos tanár, közoktatás vezető. Rendkívüli teherbírású, tele van ötletekkel és megvalósításukkal igazi úttörő egyéniség. Mégis, ami miatt az intézmény élén áll az, hogy benne van a szíve. Az alapítók egyike és már akkor az első pedagógus volt, amikor még meg sem volt erre a papírja. A többi család az induláskor azt szerette volna, hogy ennek ellenére is ő legyen az egyik, aki foglalkozik gyermekeikkel. Annak alapján amit addig tett, ahogy megismerték, bizalmat szavaztak neki a jövőre nézve is. Nem véletlen, hogy egyik kedves bibliai verse: “Kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután.” Mindent meg lehet vele beszélni mint főnök és nem rest tanulni a kollégáitól sem. Örülünk, hogy vállalta az intézmény vezetésének felelősségét.

 

Juhász Tibor

20150601_095524A Tardra történő kiköltözés óta segíti az itteni munkát mint iskolalelkész. Ezt megelőzően közel húsz évig az idegenforgalom területén foglalkozott emberekkel. Az intézmény szellemi-lelki hátterét jelentő közösség egyik vezetője. Családja az alapítók között van, négy gyermek édesapja. A Pünkösdi Teológiai Főiskolán végzett teológusként. Hittanoktatás mellett az intézmény vezetésében vesz részt igazgató helyettesi megbízást is teljesítve. Az intézményvezetővel különböző személyiségük miatt is jól kiegészítik, segítik egymást. Közvetlenségével könnyen megtalálja a közös hangot a gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Bárki számára elérhető az ajtaján olvasható Meghallgat-lak felirathoz híven.

 

Pap Istvánné Annamária
Osztályfőnök 1. osztály – 19 tanuló

20150902_081405A debreceni főiskolai évek után férjével együtt kezdték a tanítást, és azóta is együtt, egy helyen dolgoznak. Több évig otthon oktatta fiát, aki mára már az egyetemet is elvégezte. Egy tyúkanyó gondosságával és határozottságával gyűjti maga köré az osztálya tagjait. Nem rest utánajárni annak, hogyan teljesítik, valósítják meg a diákok azt, amit kér tőlük. Nyugodt következetességének előbb-utóbb megadják magukat a gyerekek. Ő vezeti azoknak a tanulóknak a csoportját, akik külön is imádkoznak az iskoláért, családjukért, magukért.

 

Pap István
Osztályfőnök 2. osztály – 18 tanuló

20150902_081500Lehet, hogy sokaknak szokatlan, hogy 6-7 éves gyerekek egy őszülő, szakállas tanító bácsihoz ragaszkodjanak, de István esetében mégis így van. Tapasztalatában, szakértelmében megbízva az iskolavezetés eddig mindig arra kérte, hogy ő indítsa el az elsősöket, azután más tanító foglalkozott a diákokkal. Ő viszont régóta szerette volna már azt, hogy az alsó tagozat négy évfolyamán, így hosszabb távon felépítve adhassa át mindazt, ami kinek-kinek az alapkészségek kibontásához, megerősítéséhez szükséges. A 2014/2015-ös tanévtől már így történt. Az ő személyes hitbeli döntésére volt szükség, hogy a jelenleg is folyó oktató-nevelő munka annak idején elindulhasson. Több mint másfél évtized után otthagyta addigi munkahelyét azért, hogy az első 18 gyermekkel foglalkozzon. Az alapítók egyike, három fiú édesapja. Debrecenben szerzett tanítói diplomát. Jó humorral, felkészültséggel, alapossággal és reménységgel végzi munkáját. A tanári kar egyik oszlopa.

 

Nagyné Csufor Szilvia Anett
Osztályfőnök 3. osztály – 16 tanuló

20150902_081605Már azelőtt is tanított, hogy néhány éve csatlakozott volna a tantestülethez. Három fiú édesanyja, és minden nap Noszvajról jön az iskolába magával hozva két kisebbik gyermekét is. A nagykőrösi Tanítóképző Főiskolán végzett, mint tanító és hitoktató. Derűs, jó kedélyű munkatárs. Nemcsak az osztályát tanítja, hanem alsó tagozaton a népi játékok és néptánc elemeit is vele sajátítják el a gyerekek. Kreatív, szeret kézműveskedni. Egyházi közösségében kántori szolgálatot is ellát, de tanítónőként is szívesen énekel, zenél. Közreműködésével, szervezésével az iskolai rendezvények is sokkal színesebbek.


Guba Istvánné Mariann
Osztályfőnök 4. osztály – 11 tanuló

Váratlanul, idő előtt kellett régi-új kolléganőként visszatérnie a katedrához 2015. szeptemberében, miután a GYED miatt két éve őt helyettesítő tanítónő iskolát váltott. Tíz gyermek édesanyjaként nagy tapasztalattal és határozottsággal rendelkezik egy működőképes csapat felépítésében és összefogásában, amit az osztálya jól hasznosíthat most. Munkájára, osztályára igényes pedagógus. Az osztályfaliújságra új címszavak kerülnek úgy mint: rend, tisztaság, fegyelem, figyelem. Mostantól csak hegyes ceruzák lesznek a tolltartóban!

 

Pető Józsefné Katalin
Osztályfőnök 5. osztály – 21 tanuló

Az alapítók között ott volt a Pető család is, melyben négy gyermeket nevelnek. Debrecenben végzett magyar-történelem szakos tanárként, majd etika tanári képesítést is szerzett. Korábban középiskolákban tanított. Magas szintű lexikai tudással bír, tantárgyait nagy szeretettel oktatja és jóindulattal értékeli a gyerekeket. Nyugodt, kiegyensúlyozott pedagógus. Precízen és gondosan végzi a sok adminisztrációval, javítással járó feladatait is.

 

Bajzátné Winkler Niké
Osztályfőnök 6. osztály – 14 tanuló
_dsc18952016. szeptembertől segíti a fizika tanítását, melyhez képesítését Egerben szerezte. Jelenleg ugyanitt végzi a tanítói szakot is. Az élménypedagógia, a kreatív tanítás híve: kísérletek és hétköznapi példák segítségével hozza közel tanulóihoz az elsajátítandó tananyagot. Nagy teherbírású, energikus személyiség, aki a magánéletében is fontosnak tekinti az általa hasznosnak tartott ismeretek átadását, terjesztését. Három lányuk gondos nevelése mellett is rendszeresen vezet több településen baba-mama klubokat, illetve öko szemléletű házi praktikákról tart előadásokat.

 

Molnár Miklósné Csilla
Osztályfőnök 7. osztály – 25 tanuló

Csilla is régóta van a tanári pályán. Diplomáját Nyíregyházán szerezte mint matematika-fizika szakos tanár. Mielőtt Tardra érkezett Mezőnagymihályon oktatott, de ő Mezőkeresztesen él. Számára nagy változást, új ismereteket és megtapasztalást hozott, hogy egy keresztény iskolában taníthat. Sok csodát élt át azóta magánéletében. A felsősök problémáival nagyon tud azonosulni, együttérző velük, ezért nem véletlen, hogy őszintén feltárják előtte vívódásaikat, félelmeiket. Jelenleg matematikát tanít.

 

Kleszóné Szabó Emese
Osztályfőnök 8. osztály – 14 tanuló

2014 szeptemberétől csatlakozott a tantestülethez. Tardon él családjával. Két gyermeket nevelnek férjével. Egerben végzett biológia-környezetvédelem szakon, és mióta nálunk van fejlesztő pedagógusi képesítést is szerzett. Az iskolában a természetismeret és biológia tanítása a fő feladata és ezek mellett egyre inkább a gyerekek fejlesztő különfoglalkozása is felzárkózik. Kedves, csendes, szerény személyisége nem akadályozza meg abban, hogy a gyerekek figyelmét magára vonja. Ez az első iskola, ahol átadhatja tudását és nagyon lelkes ebben a feladatban.

 

Krupa Zsolt
Osztályfőnök 9. osztály – 20 tanuló

20150601_111250Amikor ez az iskola indult még nem itt tanított, de az alapító családokkal együtt ő is mást szeretett volna saját gyermekeinek. Egerben végezte tanulmányait testnevelés és földrajz szakon. Az utóbbi tantárgyból mesterképzésen is részt vett. Minden évben az úszást is ő oktatja az 5. évfolyamnak. Szereti a humort, és osztályai nemcsak határozott vezetésének örülhetnek, hanem annak is, hogy tud kedvezményeket adni. Iskolabuszunkat is vezeti és 2016. szeptembertől megkapta az első középiskolás osztály irányítását.

Kaszó Tibor
Osztályfőnök 10. osztály – 8 tanuló

Intézményük egyik új szaktanára Kárpátaljai származású. A Szent István Egyetem Kertészmérnöki karának határon túli tagozatán végezte tanulmányait Beregszászon. Ezután ugyanitt végzettséget szerzett földrajz-biológia tantárgyak oktatásához a II Rákóczi Ferenc Magyar Főiskolán. További tanulmányait az Ivano-Frankivszki Stefánika Egyetemen végezte. Anyanyelvi szinten beszéli az orosz és az ukrán nyelvet. Két gyermek édesapja. Jelenleg Szihalom településen él. A gazdaképzős diákok oktatásában veszi ki részét.

 


Ignácz József
Osztályfőnök 11. osztály – 8 tanuló
A gazdaképzésünk alap szakembere, szakoktató. Kertészmérnök végzettséggel és nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik a növények, de az állatok világában is. Korábbi munkái során dolgozott egyedül, de vezetett brigádokat is. Jó szervezési és kommunikációs készségének köszönhetően egyszerre több embert is kiválóan eligazgat. Bár ilyen fiatal korosztállyal és létszámmal, mint a szakközépiskolásaink nem volt még dolga, de saját családjában 3 fiút nevelnek. Nagyon jól beilleszkedett és megtalálja a hangot munkatársaival, diákjaival egyaránt. Tele van ötletekkel és hozzáértően szervezi a tangazdaság kialakítását, bővítését.

 

További pedagógusok:

Juhász Tiborné
Egerben végzett földrajz-rajz szakon. Ő volt az a szülő, aki az első osztályból kivéve gyermekét otthon kezdte tanítani. Ez indította el a többi baráti családban is az érdeklődést, keresést, és kezdtek együtt gondolkodni a gyermekeik számára legjobbat jelenthető megoldásról. Már akkor is segített az induló iskolában, amikor kisebb gyerekeivel még főállású anyaként volt otthon. Korábban a természetismeretet, a tanulás tanítását is oktatta, jelenleg rajzot, művészettörténetet és drámát tart. A képművészeti képzés felépítése, működtetése is az ő feladata. Bábkészítő – és játékos képesítést is szerzett. Pályázatokra nagy erőbedobással, lelkesen készül, ezért szép eredménnyel szerepelnek növendékei.

Kondás Sándor
20150602_142756Bár annak idején még nem volt családja, de ő is támogatta azt, hogy belekezdjünk ebbe a munkába. Mellette állt mint annak a közösségnek egyik vezetője, amelybe az alapító családok is tartoztak. Azóta már bekapcsolódott ő is az oktatásba. A Debreceni Egyetemen matematika-fizika-informatika szakon végzett, és hosszú ideig középiskolában tanított. Nálunk informatika órákat tart, a középiskolában pedig matematikát.

 

Szendrei Klára

20150601_111747

Egerben 2012-ben ének-zenéből alapdiplomát, 2015-ben pedig mesterdiplomát szerzett. Nálunk 2013-ban kezdett dolgozni és ének-zenét, valamint szolfézst tanít az általános ill. művészeti iskolában. Besegít a könyvtár vezetésében, és volt már az egyik 8. osztály utolsó évében osztályfőnök is. Jelenleg az történelem tanári tanulmányokat is folytat is Egerben. Egyik legfiatalabb tagja tantestületnek és friss, új ötletekkel igyekszik megszerettetni a tantárgya minden elemét. Adandó alkalommal szívesen focizik a tanulókkal. Szomolyán él családjával.

 

Bodolainé Gyarmati Rita
Gyermekei intézményünkbe járnak és most örömünkre Rita is segíti munkánkat. 2017 szeptemberétől vállalta a felsős és középiskolás angol nyelv oktatását. Miskolcon diplomázott, majd mesterképzést is folytatott. Eddig a középiskolás és felnőtt képzésben szerzett több éves tapasztalatot, melyet a saját gyermekek születése akasztott meg egy időre. Csendes, de határozott, következetes személyiségével igyekszik a nyelv oktatását eredményessé, élvezetessé tenni.

 

Lázár Andrea

Az angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomáját Egerben szerezte és zsebében az oklevéllel Angliába utazott. Tizenegy évig élt és dolgozott a szigetországban, ahol munkája során legnagyobb részt emberekkel foglalkozott. Visszatérve magántanárként oktat és mellette elvállalta iskolánkban 6. osztályig a nyelvtanítást.
Könnyen alkalmazkodott a kihíváshoz és jól érzi magát az új környezetben. Kedves, empatikus személyét gyerekek, munkatársak hamar megszerették.

 

Nagy-Veres Enikő

2007-ben végeztem Debreceni Egyetem Mezőgazdaágtudományi Karán, élelmiszer minőségbiztosító agrármérnökként, szüleim nagy meglepetésére kerültem az agrár pályára. Diplomaosztóm után azonnal munkát vállaltam a versenyszférában. Mezőnyárádra házasodtam, valamikori szülőfalumba, a családom a fővárosban él. Már az egyetemi évek alatt biztos voltam abban, hogy mezőgazdasági termeléssel akarok foglalkozni. Ugyanakkor szakmámnak megfelelően az élelmiszeriparban is releváns tapasztalatokat szereztem. 2010-ben sikerült saját gazdaságomat megalapítani, ahol főként tejhasznú állattartást folytatunk párommal a mai napig. Kistermelői tevékenységet 2012 óta végzek.  Úgy gondolom, a mezőgazdasági termelés nagy elhivatottságot és egy fajta küldetéstudatot feltételez. Ugyanakkor minden nap gazdagítja és fenntarthatóvá teszi az ember és környezete kapcsolatát, mely alapvető kellene, hogy maradjon társadalmunkban is. Levente és Zente fiam születését követően testközelből élhetem át, milyen plusz érték egy gyermek számára – a nevelésének tekintetében is – a természetközeli állattartás, növénytermesztés, a családi gazdálkodás és a kétkezi munka. Minden fiatalnak meg kellene ezt a lehetőséget kapnia – ez az alapelvem, ami miatt ebben az intézményben az érzelmi biztonság fenntartása mellett a szakoktatást szeretném folytatni.

 

Milodánovics Ágnes
rajz, vizuális kultúra, meseterápia

Hinni a csodákban, végigvinni a lehetetlent, végigjárni járatlan utakat, benézni a mélységbe, új szárnyakat építve új helyekre szállni, belesni a titkos ajtókon, és hatalmas kapuk hatalmas zárát kinyitni – mindezt a hit, a szeretet, a mesék, a gyermeki lét, és a művészet teszi lehetségessé. Hiszem, hogy a kéz fogja az ecsetet, és a szív fest. Éppen ezért minden munka egyszeri, megismételhetetlen, fantasztikus, belülről jövő csoda.

 

Stefánné Gulya Kinga
magyar nyelv és irodalom, történelem, napközis tanár

 

A tantestület tiszteletbeli “tagjai”, Erikák, akik hetente különlegesen erősítik munkánkat

Lázárné Hoffmann Erika

Erika szakvizsgázott gyógypedagógus, pszichopedagógus, logopédus. Még kimondani is nehéz ezeket a szavakat, nem is beszélve a mögöttük lévő tudomány elsajátításáról és olyan profi alkalmazásáról, mint ahogy ő teszi. Bár a szakterülete a logopédia, de természetesen nem a fenti szakkifejezések kimondását kell gyakorolniuk a vele együttműködő tanulóknak. Ha felnőttek között van szakértői bizottsági tevékenységet végez, de egyben megyei logopédiai munkaközösség vezető is. Ha pedig megjelenik az iskolában, akkor minden gyerek tudja, hogy valami jó fog történni, nyugodtak lehetnek, hisz Erika néni is mindig kiegyensúlyozott.

 

Rapcsákné Szűcs Erika

Erika szakvizsgázott gyógypedagógus, pszichopedagógus és keveseknek adatik meg a suliból, hogy olyan kiváltságban legyen részük, hogy vele tölthessenek egy órát és megkaphassák gondos figyelmét. Úgy látszik az Erikák valami olyan titkokat tudnak, hogy arra kíváncsiak a gyerekek és nem ódzkodnak, ha együtt kell dolgozniuk. Persze, hiszen ő is mindig mosolygós, sőt szívesen nevet, szereti a vidámságot itt pedig talál társakat ebben. Figyelmes és segítő nemcsak a gyerekekhez, hanem egyaránt a kollégákhoz is. Tanácsai előrelátóak, amit kedvesen és tapintatosan oszt meg. Gyakran is fordulunk hozzá, hisz szakterülete: nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység.

 

Zeneiskolai tanáraink, akikről a Művészeti iskola link alatt olvashatsz:

Árvai Beáta, oboa, furulya
Garamvölgyi-Bene Beáta, furulya
Nagyné Rózsa Zsuzsanna, zongora
Szendrei Klára, szolfézs
vitéz Bacsi József, szintetizátor
Mrena Csongor, gitár
Csíki Lilla, furulya
Nyíri Zsolt, hegedű
Petró Csaba, zongora


Akik nélkül nem lenne a munkánk teljes:


Hajdu Noémi Felícia
iskolatitkár
20150601_111519Noémi családja volt az első, akik az alapító családokon kívül elsőként merték kezeinkre bízni legnagyobb gyermeküket. Az iskolatitkárral minden szülő találkozik, kapcsolatot tart, hisz minden adminisztrációs dolog rajta fut keresztül. Ügyes-bajos dolgaikkal nyugodtan fordulhatnak hozzá, mert soha nem jön ki a sodrából, rendkívül nyugodt, kiegyensúlyozott személyiség, aki örömmel segít, közbenjár, közvetít olyan dolgokban, amikben tud. Pedagógiai asszisztensi feladatokat ellátva támogatja a gyerekek fejlődését.Ha van rá lehetősége, különböző felmérésekkel szívesen ad ötleteket a nagyobb diákok pályaorientációjához is.

Mitterhuber Gergő
rendszergazda

_dsc1889Ifjú titánként 2016. szeptemberében kezdett nálunk; ez az első munkahelye. Csendes, türelmes, szolgálatkész fiatalember, aki a rábízott feladatokat igyekszik a legjobban teljesíteni. Fiatal kora nem akadályozza abban, hogy megtalálja a hangot a digitális kompetenciában lemaradó idősebb munkatársaival, akiknek sokat segít.

 

 

Feketéné Orosvári Krisztina
munkaügyi munkatárs
Krisztina Tardra költözött családjával, nagyobbik fia iskolánkban tanul. 2017. januárjától segíti munkánkat. Bérügyintézői képzettséggel a munkaügyi feladatokat látja el. A nagyon sok papírmunkával járó teendőit pontosan, lelkiismeretesen végzi. Utánanéz a dolgoknak, szeret biztosra menni. Kapcsolatot tart a munkaügyi központtal és figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket a munkavállalók alkalmazása során.

 

 

Szemán Jánosné Ibolya
takarító

2015.10 184Ibolya gondoskodik arról, hogy naponként rendbe, tisztaságba érkezzünk, még ha sokszor nem kevés tennivalót is hagyunk hátra neki. Tipikus háziasszonyi teendőt lát el, amit mindenki természetesnek vesz, ha kész van, de ha elmaradna, akkor szenvednénk a hiányától. Egyre több termet veszünk birtokba a régi iskolaszárnyban is, ami nem kis helytállást igényel részéről. Ő is Tardon él.

 

Pribéliné Bartók Katalin
lovasoktató
1Sokan a fővárosban keresnek munkát és van, akik onnan költöznek el. Kati is ez utóbbiak közé tartozik. Feladta a könyvelést, hogy a lovak és gyerekek között lehessen. Nem most kezdett lovaglással foglalkozni és szakértelme, tapasztalata nagy segítséget jelent a lovarda működtetésében, a lovakról történő gondoskodásban. Szívesen, lelkesen segít tanácsaival, hogy a környék legjobb lovasiskoláját hozzuk létre. A gyerekek egyből megszerették, jól ért a nyelvükön és keze alatt határozottan, kiegyensúlyozottan fejlődnek.

 

Molnár Miklós
műszaki vezető, tangazdasági munkatárs
20150924_104324Miklós munkájára igényes, precíz, alapos fiatalember eddig fő szakterülete a hegesztés volt. Egyik régi szerelme a lovaglás és korábban több évet lovászként is dolgozott. A szeptemberben megnövekedett lovaglóigény kielégítésében és a pacik ellátásában ő is örömmel besegít. Az egyre bővülő tangazdaság állatainak gondozása, azok szállásának elkészítése, karbantartása és minden más szervező, építő, javító tevékenység is rá hárul.

Szemán Csabáné és Budai Istvánné
takarítók