Középiskola

gazdaszorolapAz intézményvezetőnk novembertől a környező általános iskolák 8. osztályaiban 15-20 perces interaktív bemutatóval népszerűsíti a leendő gazdaképzést és tájékoztatja a tanulókat. Az eddigi fogadtatás kedvező. Volt olyan település, ahol 3 fiatal is készült Mátrafüredre, hisz legközelebb ott adnak ilyen szakképzést, igaz 65 km-re van az is. A térségünkben tehát valódi hiányt tölthet be az új, tardi szakiskola (jövőre szakközépiskolai néven). Szükség szerint segítenénk diákszállásban leendő tanulóinknak, de az alábbi településekről napi szinten – busszal és vonattal – bejáró is lehetsz:
Emőd, Vatta, Gelej, Mezőnagymihály, Bükkábrány, Mezőnyárád, Mezőkeresztes, Tard, Cserépváralja, Bükkzsérc, Cserépfalu, Bogács, Mezőkövesd, Szentistván, Egerlövő, Szihalom, Füzesabony, Maklár, Andornaktálya, Novaj, Ostoros, Eger.

Gazda nyílt nap

DSC_0001Január végén tartottunk nyílt napot iskolánkban a gazdaképzés kapcsán. Előzetes intézményvezetői tájékoztatás és a feltett kérdésekre adott válaszokat követően a leendő oktatási szárnyat és annak egyik termét tekinthették meg az érdeklődők, majd az épülő tangazdasághoz látogathattak. Saját diákjaink mellett Emődről, Gelejről, Mezőkeresztesről érkeztek érdeklődők szüleikkel együtt. A legmesszebbről érkező Bózsváról, a Zempléni-hegység szép településéről utazott el hozzánk, hogy hallja és lássa mire is készülünk. Budapestről pedig e-mailben érdeklődtek a gazdaképzésről. A leendő szakiskola hírét országos szinten tettük közzé, hisz sok szülőnek nem mindegy mit tanul és milyen környezetben, közegben nevelkedik majd gyermeke. Kész áldozatot hozni, akár pluszban is, ha meggyőződése szerint jónak látja. Érdekes, hogy az érdeklődők fele lány és számítunk is rájuk.

DSC_0009Sokszor tartanak a szülők attól, hogy mi várna gyermekükre egy szakiskolában. Ezért általános gyakorlat, hogy gyengébb tanulmányi eredménnyel is inkább gimnáziumba felvételiznek a tanulók. Ott aztán roskadoznak a követelmények alatt és továbbtanulásra kicsi az esélyük. Pedig tanulhatnának szakmát is. Új lehetőségként gazdaképzést kínálunk 2016. szeptemberétől. A falusi gazda mestere volt munkájának. Értője időjárásnak, tudósa földnek, növénynek, állatnak, ami elromlott megjavította. Szakértelme nemcsak családját látta el minőségi élelmiszerrel, hanem az egész országot. Ma is szükség van jól képzett agrárszakemberekre.
Érdemes a legtöbbet kihozni magadból! Jó tanulmányi eredménnyel havi 30-50.000 Ft ösztöndíjat is hazavihetsz, és félre teheted tőkének saját induló vállalkozásodhoz. Lépésről-lépésre, kiegyensúlyozottan fejlődik intézményünk. Itt már szakközépiskolásként vállalkozói szemléletre tehetsz szert. A 3 éves képzés után is számíthatsz segítségünkre. Kicsit érettebben, megkomolyodva estin le is érettségizhetsz. Érdemes utána gondolni és számolni, hiszen ez a megoldás gazdaságilag előnyösebb, és ha szorgalmas vagy, sokkal több tanulmányi sikerélménnyel ajándékozhat meg, mint a gimnázium.
Nem kell kollégistának Mátrafüredre utaznod egy ilyen iskoláért. Egy új középiskolát indítunk Tardon, ahová 17 településről busszal vagy vonattal bejáró is lehetsz. Nem kell 40.-nek lenned egy túlzsúfolt osztályban, hisz csak maximum 20 főt veszünk fel. Keresztény pedagógusaidnak az is számít, hogy a szívedben mi van. Előzetesen elmegyünk családlátogatásra, így igyekszik biztosítani egyedi felvételi rendszerünk a jó osztálytársakat. Térségünkben is keresik a tanult, fiatal traktorosokat. Nálunk traktorvezetői vizsgát is teszel, de lovagolni is megtanulhatsz. Lányok jelentkezésére is számítunk.

gazda_montazs

A földnek mindig lesz értéke, táplálkozni szükséges.
Az egészséges termékek iránti kereslet
 nőni fog.

Kód: 001 Gazdaképzés
OKJ szám: 34 621 01

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

• 3 évfolyamos – az új iskolaszerkezet szerinti – szakközépiskolai képzés, érettségi nélkül.

Belépési feltétel: befejezett alapfokú iskolai végzettség.
Felvételi létszámkeret: 20 fő

Felvételi követelmény: tanulmányi eredmények alapján egészségügyi pályaalkalmassági követelményeknek megfelelés szükséges. A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük.

  1. A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása: (70 pont)
    A gazdaképzésre jelentkezőknél az alábbi 7. év végi és 8. félévi tantárgyi eredményeket összegezzük: matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, biológia, technika és életvitel.
  2. Szóbeli meghallgatás (50 pont)
    A szóbeli meghallgatás, ismerkedő beszélgetés, melynek során vizsgáljuk a munkához való hozzáállást, az állatokkal való kapcsolatot, a gazdálkodási hátteret/szándékot. Továbbá a jelentkező vallási elkötelezettségéről is teszünk fel kérdéseket. A jelentkezőnél családlátogatást is tesznek az intézmény vezetői.
    A szóbeli meghallgatás időpontja: 2016. február 22.-25. között, melynek pontos idejéről mindenkit telefonon értesítünk. Pótfelvételi meghallgatás (kizárólag alapos indok esetén): március 5.

Kiértesítés postázása a felvételi eredményéről: 2016. április 25. (az általános iskoláknak és a családoknak)

A képzésre tanulási és figyelemzavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek, akik integráltan oktathatók. Jelentkezésükkor vizsgáljuk az állatgondozáshoz való hozzáállást. A jelentkezési laphoz a legutolsó szakértői véleményt is csatolni kell.

Kollégiumi ellátás nincs, de igény esetén segítünk diákszállásban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Talaj-előkészítést, vetést végezni
– A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
– Növényápolást végezni
– Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
– Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
– Állatot takarmányozni
– Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
– Állatot szaporítani
– Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
– Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
– Kereskedelmi tevékenységet végezni
– Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
– Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni
– Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni