A bűnt hordozni nehéz. Sokkal, sokkal nehezebb, mint először gondolnánk… de nem ez a lényeg. Hanem épp az, hogy tegyük le! A paradicsomban, mikor az ember evett a Tudás fájáról, ez a kapcsolat, ez a fonal megszakadt…. Ádám nem tudta már helyreállítani.

Köszönjük Uram, hogy a Te egyszülött Fiadat küldted el, hogy a megszakadt kapcsolat helyreállhasson, köszönjük, hogy általa Hozzád térhetünk meg. Köszönjük a kegyelmet!

*

“Tudom, te már megtaláltál engem

Minden félelem csak hazugság volt bennem

Mert karjaid közt köddé váltak

Biztonságban vagyok Nálad

Uram, te velem vagy”