Egy nagyszerű, izgalmas ima játszóteret építettünk a szünet előtti szerdán, ahol az alsó tagozatos gyerekek 9 csoportban 9 állomáson keresztül különböző játékos feladatokkal imádkoztak családokért, az iskoláért, megtérésekért, gyógyulásokért az új iskolánál épülő játszótérért; hirdették Jézus Krisztus győzelmét, és megtapasztalták mit jelent egymás terhét hordozni mind fizikailag, mind imában. Külön öröm volt, hogy minden kis csapatot egy-egy felsős diák vezetett állomásról állomásra, akik teljesen a csapat tagjaivá váltak, és hasonlóan a kicsikhez lelkesen, őszintén, nyitott szívvel vettek részt a játékokban.

„Itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Úr adott nekem, jelekül és csodákul… A Sion hegyén lakozó Seregek Urától vagyunk mi!” (Ézs 8,18)